Aquí us presento un article sobre la formació inicial del professorat i dels psicopedagogs en educació de la convivència.
Francisco García és l’autor d’aquest article que reflexiona sobre els canvis necessaris en la formació inicial del professorat per tal de que aquests futurs professionals puguin donar respostes adequades als nous escenaris educatius, tan complexos i canviants.

També dóna estratègies per dissenyar un currículum educatiu en el qual quedi treballat de forma transversal la competència social i ciutadana

Loading...

Facebook
Twitter
More...