Posts tagged convivència

Formació inicial del professorat en educació de la convivència

0

Aquí us presento un article sobre la formació inicial del professorat i dels psicopedagogs en educació de la convivència.
Francisco García és l’autor d’aquest article que reflexiona sobre els canvis necessaris en la formació inicial del professorat per tal de que aquests futurs professionals puguin donar respostes adequades als nous escenaris educatius, tan complexos i canviants.

També dóna estratègies per dissenyar un currículum educatiu en el qual quedi treballat de forma transversal la competència social i ciutadana

Loading...

Facebook
Twitter
More...

L’assetjament escolar i la prevenció de la violència des de la família

0

Aquesta guia és una bona eina per ajudar a les famílies i a les escoles a detectar, previndre i a intervenir amb els problemes d’assetjament i altres tipologies de violència en el marc escolar.
Està editat per la Conselleria de Família de la Comunitat de Madrid i elaborat per la catedràtica en Psicologia de l’Educació, Ma José Díaz Aguado tot un referent en investigació i formació en convivència escolar,prevenció de la violència i  resolució de conflictes.

Loading...

Facebook
Twitter
More...

Go to Top