En aquest apartat trobareu diversos materials per treballar vocabulari, expressió escrita, expressió oral, comprensió lectora… per poder descarregar per treballar directament ( fitxes) així com per plastificar ( jocs,targetes, làmines etc)

Graella per treballar els verbs FÀCIL

Loading...

Graella per treballar els verbs DIFÍCIL

Loading...

Targetes VEHICLES

Loading...

Joc de la oca per treballar VOCABULARI

Loading...

Comprensió lectora a partir d’una imatge ( aula d’acollida) LA PLATJA

Loading...

Comprensió lectora a partir d’una imatge ( aula d’acollida) LA GRANJA

Loading...

Comprensió lectora a partir d’una imatge ( aula d’acollida) LA FESTA MAJOR

Loading...

Dòmino ROBA

Loading...

Dòmino MENJAR part 1

Loading...

Dòmino MENJAR part 2

Loading...

Dòmino LLETRES

Loading...

Dòmino CLASSE

Loading...


Dòmino PASTISSERIA

Loading...

Vocabulari d’ANIMALS

Loading...