a.Material adaptat de Llengua Catalana

Frases per treballar la lectura

0

El Seminari d’Educació Especial de la comarca d’Osona ha elaborat aquest material per treballar la lectura: les fitxes parteixen d’un dibuix acompanyat de sis frases curtes, llargues, interrogatives i exclamatives on es van repetint algunes paraules.

Loading...

0

– Adaptació 4t de Primària:

Loading...

– L’alfabet

Loading...


-Recursos per al desenvolupament de la fluïdesa lectora

Els materials que es presenten a continuació són fruit de la col·laboració del Ramon Riera (psicopedagog i logopeda de l’EAP d’Osona) i l’Elisabet Font (mestra d’EE i logopeda del CREDA Catalunya Central).
Els he trobat fent una ullada als cursos de formació telemàtics de la pàgina de l’xtec que com sabeu, estàn oberts per veure els continguts, els materials i ens poden ser de gran ajuda.

1. Denominació ràpida.
questa és una activitat que introdueix als alumnes en la direccionalitat de la lectura (d’esquerra a dreta i de dalt a baix), començant per la lectura de colors i imatges i acabant amb la lectura de síl·labes:

Loading...

2.Lectura de paraules.
Aquesta activitat consisteix en què el nen/a llegeixi cada dia el tros marcat 2 o 3 vegades. Cada dia s’afegeix una ratlla a l’anterior, per tant, cada dia és una mica més llarg, i l’objectiu és que cada dia llegeixi el tros anterior més ràpid.

Loading...

3.Lectures repetides.

Consisteix en llegir una mateixa lectura en diferents sessions, tot intentant millorar els registres o arribar a un temps pactat.

CICLE INICIAL

Loading...

CICLE MITJÀ

Loading...

CICLE SUPERIOR

Loading...

4.Treballar la memòria.

Consisteix en petits textos que es retallen en forma de cartronets i que l’alumne ha de llegir i memoritzar

Loading...

5.Cartronets de lectura ràpida.

A partir d’uns cartronets es van treballant la lectura de paraules d’ús freqüent amb l’objectiu d’arribar a llegir-les sense haver de descodificar-les. Cada grup de paraules té 3 o 4 versions (les mateixes paraules col·locades en diferent ordre per tal d’evitar una lectura memorística o de cantarella). S’adjunta la versió inicial i una de nova que s’està començant a elaborar, en la que també participa Reme Sanabria, seguint les indicacions de la lectura fàcil.

Loading...

Go to Top