d. Els estudis de Batxillerat

Què estudiem al Batxillerat?

0

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d’uns estudis formats per dos cursos.

El batxillerat prepara l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El batxillerat s’organitza en tres
modalitats:

– Arts
– Ciències i tecnologia
– Humanitats i ciències socials

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca. A més, l’alumnat té assignades hores de tutoria.
Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat.
L’alumne/a ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida.
L’estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats
o amb matèries optatives.

Aquí us deixo la guia dels estudis de Batxillerat amb informació detallada de la etapa així com de les diferents modalitats.

Loading...

En aquest document trobareu tota la informació relacionada amb el treball de recerca

Loading...

Power point sobre el Batxillerat i altres informacions (durada, estructura, pla d’estudis a l’Institut Torreforta)

Loading...

Document amb la ponderació de matèries optatives de Batxillerat per la preinscripció universitària del curs 2012 a Catalunya

Loading...

Document amb les notes de tall per l’accés a la Universitat ( juny 2011)

Loading...

Facebook
Twitter
More...

0

hjuk

Go to Top