a. Cicles de Formació Professional de Grau Mig (CFGM)

Proves d’accés a Cicles de grau Mitjà

0

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2012.

Calendari

  • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
  • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
  • Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d’abril de 2012
  • Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 20 al 24 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril de 2012
  • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s’hi 30 minuts abans)
  • Qualificacions provisionals: no més tard de l’11 de maig de 2012
  • Qualificacions definitives: no més tard del 17 de maig de 2012

 

Cliqueu aquí i  trobareu més informació: temaris, exemples de proves, qualificació etc….

 

Facebook
Twitter
More...

Vídeo ensenyaments d’esports: futbol

0

Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la capacitació bàsica per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esportistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles de futbol.

Edu3.cat

Vídeo família professional de MECANITZACIÓ

0

Aquí teniu un vídeo explicatiu sobre la família professional de mecanització.
Aquests estudis capaciten per dur a terme les diferents operacions en els processos de mecanització, per controlar els productes obtinguts i el funcionament dels equips i per obtenir la producció en les condicions de qualitat i seguretat i dins els terminis adients

Edu3.cat

Què són els Cicles d’FP de Grau Mig?

0

Els Cicles formatius de grau mitjà donen la titulació de Tècnic en l’especialitat corresponent. Preparen per accedir al món de l’empresa en llocs que requereixin aquesta formació. També permeten obtenir una titulació per treballar de forma autònoma i/o crear la pròpia empresa.  Al mateix temps, ofereixen la possibilitat de continuar la formació estudiant  un Cicle d’FP de grau superior.

Per accedir al un cicle formatiu de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 17 anys.

A continuació teniu informació detallada sobre la FP de grau mig

Loading...

Per més informació consulteu la pàgina del Departament d’Educació ” ESTUDIAR A CATALUNYA”  a l’apartat FORMACIÓ PROFESSIONAL

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

 

 

 

 

0

cxdc cdc

Go to Top