Els mapes conceptuals ens serveixen per entendre, ordenar i organitzar de manera visual la informació, idees, conceptes…
Els mapes organitzen i representen el coneixement a través de les relacions entre diferents conceptes.
Els conceptes es representen en cercles o rectangles i les seves relacions a través de línies unides per preposicions.

fotoestrategias

Són una eina d’aprenentatge que requereix temps i pràctica ja que la seva elaboració al principi és dificultosa.
No obstant, una vegada apresa la tècnica per fer-los són una excel·lent eina per relacionar els aprenentatges, memoritzar aquestes relacions de forma lògica gràcies al seu gran impacte visual i garantir un aprenentatge creatiu i actiu.

celula_flor