Subratllar. Es defineix com destacar el més important d’un escrit, aconseguint una síntesi de les idees principals i secundàries per a facilitar el seu estudi.

Perquè s’ha de subratllar?
· S’estalvia molt de temps i s’eviten distraccions.
· Fa l’estudi actiu.
· Facilita la comprensió.
· Ajuda a l’esquema per que permet sintetitzar molt bé

Com s’ha de subratllar?
· Amb una línia per sota de les frases
· Encerclant les paraules.
· Assenyalant amb una línea al marge.
· Amb retoladors fluorescents.

Què s’ha de subratllar?
· Les idees principals, les secundaries, les dates, dades i noms importants i els termes tècnics. ´
· Les respostes a les possibles preguntes.

Quan s’ha de subratllar?
· Després d’haver llegit detingudament cada paràgraf.

Per tant, per subratllar correctament haurem de fer els següents passos…
-Una prelectura
-Una lectura comprensiva
-Notes marginals
-Subratllar

subra