La tasca de l’estudiant és en un percentatge molt alt, la lectura. En la societat actual la lectura és cada dia més important, donada la gran quantitat d’informació i documentació de la qual disposem.
La lectura d’estudi o comprensiva ens obliga a assimilar,un cop entès, el contingut del text per després poder aplicar aquest contingut, o bé reproduir-lo amb les nostres paraules.

ALGUNS CONSELLS PER FER UNA BONA LECTURA:
1. És molt interessant tenir una primera presa de contacte amb conjunt del material que estudiarem, és a dir, fer una PRE-LECTURA
2. Es requereix concentració, és a dir, una atenció especial en aquesta activitat.
3. Cal tenir clars els objectius, perquè així donem a la lectura una intenció determinada.
4. És recomanable utilitzar ajudes visuals, perquè està demostrat que les imatges visuals es retenen a la memòria més fàcilment.
5. S’ha de repassar sempre la lectura per verificar si acompleix els nostres objectius inicials.
6. La millor manera de retenir allò que hem llegit és expressar-ho mentalment o per escrit amb les nostres paraules.

lectura