a. Què són les tècniques d’estudi?

LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

0

Les tècniques d’estudi actualment són un dels conceptes més importants en el món dels estudiants.
A vegades tenim la sensació de que hem estudiat molt una matèria però contràriament no obtenim els èxits que esperàvem …això perquè succeeix? Possiblement perquè no utilitzem un mètode d’estudi adequat.
La tasca d’estudiar,   quan  millor organitzada estigui, menys esforç exigeix i major rendiment s’obté. Estudiar requereix, per tant, unes tècniques i uns hàbits que s’han d’aprendre.

A continuació trobareu informació sobre les diferents tècniques d’estudi que existeixen així com un conjunt de consells que us poden ser útils a l’hora de planificar el vostre mètode d’estudi personal

tecnicas-de-estudio

La informació d’aquest bloc ha estat consultada als següents llibres, i adreces web:
-ALONSO ALVARES,A; FDEZ MORO J.M ( 1991) : Manual de técnicas de estudio. Everest.
-HERNÁNDEZ,P (1987): Cómo estudiar con eficacia. Madrid Española
-JIMÉNEZ GONZÁLEZ,J (1999) : Psicologia de las dificultades de aprendizaje.
-http://www.xtec.es/~jcruz/t_estudi/
-http://www.escolapia.cat/terrassa/aulavirtual/in_tecniques.html
-http://www.xtec.cat/~nsarsane/t_e/t_e.html

HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

0

En primer lloc, abans d’endinsar-nos en les tècniques, hem de considerar un altre punt que esdevé clau per aprendre: tenir uns hàbits de vida saludables.
Amb això volem dir que la tasca d’estudiar és un esforç físic i psíquic i necessita que la persona tingui cobertes les necessitats bàsiques: una bona alimentació, hàbits de descans, la pràctica d’esport, la concentració, la motivació i l’interès.

Loading...

alimentacio

fem_esport
L’AMBIENT D’ESTUDI
També hem de tenir en compte un altre factor molt important a l’hora d’estudiar: triar el lloc d’estudi. És primordial que sigui un lloc on et trobis còmode, agust, que sigui tranquil i estigui allunyat de sorolls i altres factors de distracció. A continuació explicarem les condicions bàsiques que ha de complir el teu espai per estudiar:
– Ha de ser un lloc silenciós i tranquil
– Ha d’estar adequadament il•luminat ( preferentment amb llum natural)
– Temperatura agradable ( aproximadament uns 20 graus) ni molt de fred ni molta calor
– Una habitació neta i ventilada
– Tenir a l’abast el material que necessitarem durant la sessió abans de començar a estudiar
– La postura : esquena recta, cames sense creuar, posició de “4”

tecnicas20estudio

Go to Top