Aquesta guia ha estat elaborada per Iñaki Martínez i Carlos Ollo de CREENA ( Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra) i ens ofereixen propostes concretes per a la detecció d’alumnat amb altes capacitats als centres educatius, criteris per elaborar plans d’avaluació psicopedagògics, instruments ( escales, qüestionaris, models d’informes…)

bebe