QUIZIZZ

Els alumnes de 3r d’ESO treballaran les lleis del gasos ideals  i després es posaran aprova amb quizizz

Metodologia de treball cooperatiu

Dividirem el curs en 6 grups de 4 alumnes i un grup de 5 alumnes. Cada membre del grup tindrà un rol dintre del grup: Secretari, portaveu, coordinador i controlador.

Les funcions de cadascun d’ells seran :

Cada grup tindrà un objectiu i serà explicar a la resta dels grups la llei que se’ls hi hagi assignat. Recolliran la informació en un document compartit, ja sigui word, powerpoint, prezi, mindomo, Knovio, PowToon, Emaze, canva, google slides, vídeo propi,…que utilitzaran per a fer la presentació. Tindran 10 min.

Després elaboraran un quizizz per a posar a prova a la resta del grup envers al seu treball. Tindran 5 minuts

Un cop finalitzat s’avaluaran com a grup omplint la Rúbrica d’avaluació del treball en equip

 

Les possibilitats d’aprenentatge dels mòbils comencen a aparcar les prohibicions als instituts

Molts centres veuen potencial educatiu en els mòbils: es tracta d’una eina que porten tots a la butxaca, amb el qual hi tenen una relació molt personal, i que els connecta amb l’univers informatiu en qüestió de segons.

Origen: Les possibilitats d’aprenentatge dels mòbils comencen a aparcar les prohibicions als instituts

Els 6 reptes TICs

Els 6 reptes TIC en la innovació educativa

Les jornades Reptes TIC en la innovació educativa analitzen els reptes que es deriven de qüestions com la personalització de l’aprenentatge o l’avaluació de competències

Els reptes TIC en la innovació educativa / FOTO: M. ROVIRA / C.CALDERER

Diversos centres educatius impulsors o participants del programa Escola Nova 21 van assistir en la jornada Reptes TIC en la innovació educativa, organitzada per Edutech Clúster, per conèixer i treballar conjuntament els reptes tecnològics que actualment presenten els centres que estan en ple procés de transformació.

L’objectiu de la trobada va ser buscar solucions a diferents reptes tecnològics a partir de les experiències reals de sis centres educatius que es troben actualment en aquest procés de transformació. Aquests centres van presentar els reptes que consideren més rellevants a l’hora de plantejar la innovació educativa, com ara incorporar tots els agents educatius en la valoració de competències transversals, implementar la identitat digital de l’alumne o quines serien les claus per a la millora de la política comunicativa entre l’escola i les famílies.

La identitat digital de l’alumne

Els centres necessiten solucions que els permetin una visió única i centralitzada de la informació associada a cada persona, cosa que s’anomena identitat digital de l’alumne. El principal repte que planteja el projecte és, per tant, com implementar de manera sistematitzada la identitat digital de l’alumne mitjançant sistemes oberts i models oberts, la qual cosa representa en si un gran repte per a la indústria.

Crear eines tecnològiques per personalitzar l’aprenentatge

La tasca d’avaluació compartida suposa un repte per al professorat que ha d’arribar a acords de continguts clau i que disposa de poc temps real per reunir-se i avaluar de manera cooperativa. L’eina ideal d’avaluació compartida hauria de tenir no només les següents característiques: multiplataforma, digital, oberta, accessible, flexible i escalable, col·laborativa, multiusuari i que sigui visualment atractiva, sinó també permetre una interacció amb l’entorn per visualitzar les competències i habilitats de l’alumne a més dels seus resultats

El context en la generació d’entorns d’aprenentatge

Cal trobar espais entre escoles i empreses per compartir més necessitats a nivell de treball per projectes. El principal repte és trobar les sinergies entre l’aula i el món empresarial. A partir de les necessitats compartides i identificades, es tractaria de crear o construir un banc de recursos per trobar idees de projectes

El nou rol de l’escola: apoderar l’alumne, les famílies i els professors

L’apoderament dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge és clau i l’escola ha de facilitar aquest rol al mateix temps que facilita la implicació de les famílies i de la resta d’agents educatius. El principal repte per als mestres és com monitorizar el procés d’aprenentatge, quins indicadors millorarien aquest procés i sobretot, com millorar la política comunicativa entre l’escola i les famílies.

Com es poden valorar les competències transversals

Els centres educatius necessiten eines que permetin compartir amb tots els agents una avaluació holística i polièdrica de l’alumne. Tots aquests interlocutors hauran d’estar coordinats i a més és necessari que existeixin agents que puguin integrar les diferents visions i puguin resoldre possibles contradiccions. L’Administració tindrà un paper clau per facilitar aquest canvi de model avaluatiu.

L’avaluació en nous entorns d’aprenentatge

Un nou enfocament de metodologia, d’organització, d’espais i de temps requereix necessàriament un plantejament diferent de l’avaluació. I les noves tecnologies aplicades a l’avaluació han d’ajudar a fer un seguiment més precís, real i conscient dels processos d’aprenentatge que es donen als nens, mestres, famílies i altres agents educatius

Font d’origen

Save

Save

Save

Qui sóc?

Sóc una professora que vol que els alumnes aprenguin al seu ritme, adonant-se del que saben i del que els hi falta per saber. Que ajudin als que ho necessiten, i que es deixen ajudar pels altres. És molt important compartir i donar.

Avui  els alumnes tenen tota la informació al seu abast, només cal ensenyar la manera d’accedir-hi i com utilitzar-la

Adonar-se de com aprenen els altres és molt enriquidor.

Per cert, treballo al col·legi M. Immaculada de Tremp (Lleida)