Experiències en TAC.

Utilitzar les TAC no significa partir de zero, sinó aprofitar les possibilitats que les noves tecnologies ens aporten per anar més enllà.


Classificació dels recursos per àrees i etapes: Llengües.

  • ARMARI DE LLENGUA.

– Afavoreix l’aprendre a aprendre: Treball autònom i aprenentatge més significatiu.
Hi ha diferents tipus de recursos: Esquemes (accentuació), presentacions (majúscules), Mud (diftongs), fitxes (tipus d’oracions), jocs (la carta), JClics (frases fetes), …

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexcatala.htm

  • JUGUEM AMB EL LLENGUATGE.

Desenvolupament de l’hàbit lector.
Desenvolupament de la comunicació oral.
Desenvolupament de l’expressió escrita.

EXEMPLE: M’encanta llegir.

Petits escriptors.

http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/pet_escrip.htm

Llibres de lectura.

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/calendariZER2010/calendari.htm
http://blocs.xtec.cat/zerelsio/llibres-de-lectura/.
Itineraris de lectura

Un mes, un conte!

http://phobos.xtec.net/c5007852/conte/conte.php

Concurs d’eslògans.

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/concurs-eslogans/.

Revista.

http://xtec.cat/centres/c5007852/empatolls/empatolls.htm

EXEMPLES : EL RETRAT/
A QUI PERTANY?

http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_descrip/text_des.htm

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/catala/nens/alumnesgrans.htm

EL CASAMENT DEL LLAPIS I DE LA GOMA

……………………………………………………………………..