Activitat 2

Què va fer Mozart?

Llegiu aquesta biografia de Mozart. Ho heu de fer amb atenció i comprenent tot el que ens explica.

Per completar l’activitat, cal omplir la fitxa que us facilitarem. Podeu fer el treball en parelles, però caldrà que tothom tingui el seu full de treball omplert.