Activitat 1

Què en sabem de Mozart?

Per començar farem una recollida d’informació. Quina informació? Doncs volem saber què sabem sobre… MOZART!

Ara tindrem una estona de temps per treballar en petits grups on haurem d’apuntar tot allò que sabem sobre el personatge. Podreu escollir un secretari/a de grup que anirà apuntant tot allò que ens pot ser útil en un full.

Quan acabem tots, farem una posada en comú.