He trobat aquesta adreça que pot ser us vagi bé  per escriure més ràpid.

http://www.futurinet.com/meca/mecanografia/index.html

Isa