Quart.- Una notícia del diari

Avui a l’aula d’informàtica hem navegat per un diari, http://www.elperiodico.cat, i hem cercat una notícia relacionada amb la Fórmula 1. Després de seleccionar el text de la notícia, l’hem copiat (Control + C) i enganxat (Control + V) a l’editor de textos. Més tard hem canviat el format (negreta, cursiva, subratllat) d’algunes paraules. També hem copiat una imatge del diari, relacionada amb la notícia i l’hem enganxada a sota del text.

En acabar, cada nen ha desat la feina a la seva carpeta a Sanvi F:

formula1