Eixamplem el camp visual

 Il·lustració de Dawn Tan
A l’hora de llegir posem en marxa, de manera involuntària, tota una sèrie d’habilitats. Per tal de millorar-les, Cassany, Luna i Sanz (Ensenyar llengua, ed. Graó, pàgines 205-220) fan un llistat de microhabilitats, exercicis per treballar aquestes destreses de comprensió, i ens les descriuen. Us reprodueixo el llistat:

1. Percepció
1.1. Eixamplar el camp visual
1.2. Reduir el nombre de fixacions
1.3. Desenvolupar la discriminació i l’agilitat visuals
1.4.Percebre els aspectes més significatius
2. Memòria
3. Anticipació
3.1. Predicció
3.2. Observació
3.3. Anticipació
4. Cop d’ull i lectura atenta
5. Inferència
6. Idees principals
7. Estructura i formaa.
8. Llegir entre línes
9. Autoavaluació

Aquí teniu un exemple d’activitat per treballar el camp visual: els triangles de paraules.

Lectura eficaç

 Imatge de Sapere Aude!

Hi ha molts factors que influeixen en la lectura, en la bona lectura.

A l’escola aquest any dediquem 30 minuts diaris al treball de la lectura, des dels seus diferents àmbits:  de la comprensió  fins a diferents tipus d’habilitats implicades en la lectura.
Aquí en tenim un exemple: treball de les fixacions i ampliació del camp visual.
Intentarem llegir les paraules que van sortint, d’un sol cop, sense lletrejar. Això ens ajudarà a anar conformant el nostre “lexicó”, el diccionari de mots que tenim “incorporat” a la ment i que va creixent amb nosaltres.