I Congrés de Pràctiques Educatives Innovadores al Baix Llobregat

Merlí augmenta el seu fons amb noves incorporacions innovadores, com són les contribucions que es van presentar-se al I Congrés de Pràctiques Educatives Innovadores al Baix Llobregat.

El Congrés va tenir lloc a Viladecans el proppassat dia 27 i 28 de novembre del 2009 i va ser emès en directe per la TV de Viladecans.Si voleu consultar les experiències que es van presentar podeu consultar aquest enllaç:

Experiències

Estructura del Congrés:

Programa

Les contribucions han estat realitzades des de tot el territori i cal destacar l’alt nivell de participació i de qualitat dels participants.

Dates del congrés
Divendres 27 i dissabte 28 de novembre de 2009

Llistat definitiu de contribucions

Felicitats a totes les persones que has intervingut i assistit a aquesta iniciativa pionera al Baix Llobregat.

Visita Merlí, cerca i descobreix noves propostes.Merlí dóna suport al món educatiu Català.

Visita’ns i envia el teu recurs a Merlí

La necessitat d’un repositori

objectes

Dia a dia la quantitat de recursos disponibles a la xarxa augmenta de forma exponencial. Les fonts de recursos educatius són moltes i variades: recursos de producció pròpia dels docents, recursos elaborats per les institucions educatives, museus, fundacions, associacions educatives, el món editorial… i al mateix temps, la seva gènesi és diversa: materials d’ús genèric, recursos elaborats per a donar resposta a una situació concreta,  creats de forma organitzada, espontània, acumulativa…

Són moltes les variacions i la diversitat de recursos educatius generats. Aquesta situació dóna lloc a una dispersió dels recursos produits, ja que en general acostumen a ubicar-se en espais diversos, sovint inconnexos. Davant aquesta situació es fa necessari disposar d’un espai on centralitzar la informació i que pugui actuar com a facilitador de la seva cerca. És allò que es coneix com a repositori de continguts. Els repositoris de continguts educatius digitals són una de les eines que han de permetre avançar en el camí de la digitalització educativa fent incís en els aspectes de:

  • Inteligència colectiva: en tant i en quant els objectes educatius i els continguts del repositori són creats i incorporats per la comunitat educativa en el seu conjunt, generant així un fons comú de recursos.
  • Organització de la informació: per tal de poder-la cercar i localitzar de forma senzilla i centralitzada, estalviant temps de cerca en espais dispersos.
  • Confiança digital: donat que els recursos educatius digitals que incorpora el repositori han estat provats, catalogats i validats per persones qualificades, incorporen un aspecte de credibilitat i/o fiabililitat educativa que en altres entorns o cerques més obertes que es puguin fer a la xarxa resulta difícil d’aconseguir.

Font imatge: http://www.flickr.com/photos/63103685@N00/2315571104

Les fitxes de MeRLí

Els recursos digitals educatius que conté MeRLí es troben organitzats en fitxes descriptives que han estat elaborades per un grup de catalogadors. Cada fitxa correspon a un recurs digital educatiu diferent i en ella s’hi troba tota la informació relativa al recurs: autor/a, data de publicació, data de catalogació, descripció, nivell educatiu, …. Els diversos camps de descripció són d’utilitat per a cercar el recurs dins de MeRLí.

Cada fitxa conté també l’adreça URL on està ubicat el recurs, i que és finalment, allí on es pot disposar del mateix. De forma periòdica es comprova la operativitat d’aquestes adreces, per tal que els recursos estiguin disponibles.

A més, a la part superior de cada fitxa juntament amb el nom del recurs hi apareixen un seguit d’icones descriptives de la tipologia del mateix (pàgina web, aplicació, document de text, …). A la part inferior de la fitxa hi ha els comentaris realitzats, que poden ser aportats per qualsevol usuari/ària XTEC prèvia identificació. (veure exemple de fitxa)

Què hi podem trobar a MeRLí?

MeRLí és el repositori de recursos digitals educatius que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de tota la comunitat educativa amb l’ànim de facilitar la catalogació, difusió i cerca de materials educatius digitals. A MeRLí s’hi poden trobar, entre altres, materials de:

En aquest moment ja s’han catalogat més de 6.200 recursos i està previst que el catàleg creixi amb nous materials i tipologies de recursos digitals i amb la incorporació d’altres nivells educatius (formació professional específica, ensenyaments d’esports, ensenyaments artístics…).

MeRLíBloc

logo merli

Tot coincidint amb l’obertura del cercador MeRLí, s’inicia aquest bloc per tal de donar cabuda a informacions diverses que vagin sortint relacionades amb el propi cercador, però també amb el món dels repositoris i dels estàndards educatius.

MeRLíBloc comença a caminar amb aquest primer article, amb el desig que sigui profitós i enriquidor per a tota la comunitat educativa.