Nombres enters

ENLAIREM-NOS

Fins ara el camp numèric que hem anat utilitzant per anar resolent les diferents situacions matemàtiques ha estat l’anomenat natural que ja en el seu moment vàrem comprovar que reunia una quantitat infinita de nombres i per tant suficient per anar donant resposta al que fins ara necessitàvem.

Més ara arriba un moment en que ens són necessaris nombres menors que zero i que comunment anomenem negatius i hem d’esbrinar la manera d’aconseguir-los fer aparèixer. Còm?… no pot ser d’una altra manera que utilitzant els nombres ja existents.

Així si agafem de dos en dos els nombres naturals podrem trobar-nos les tres següents possibilitats :

  • Que el primer nombre sigui major que el segon i aquest grup formaria el conjunt dels enters posititus ( antics naturals )
  • Que siguin iguals ambdós i es formaria el grup del zero ( també assumit )
  • Que el primer nombre sigui menor que el segon i aquest grup formaria l’ampliació real constituint el nou conjunt dels enters negatius ( nous nombres necessaris )

Bàsicament ja tenim el nou camp numèric enter Z ampliant el ja existent dels naturals N.

Ara caldrà començar a treballar amb ells des de diferents vessants per acabar de polir conceptes i habilitats de treball.

No serà extrany, doncs :

  • Representar-los en una recta tant horitzontal com vertical
  • Ordenar-los de major a menor o a l’inrevés
  • Treballar-los amb les quatre operacions considerades bàsiques o elementals
  • Utilitzar amb ells la propietat distributiva
  • Calcular potències on serà molt important fixar-se en el signe positiu o negatiu de la base i la utilització de les propietats
  • Jerarquitzar les etapes de resolució quan es presentin en forma d’operacions combinades
  • …..

I finalment, quan la parcel·la operativa estigui suficientment consolidada donar el pas qualitatiu de sempre per arribar a resoldre situacions problemàtiques plantejades prèviament i on el nou camp numèric Z podrà donar resposta.

Ànim!!


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *