Física en context. Estudi del moviment circular uniforme com a moviment periòdic

trackerGrup de treball: Problemes en context de Física
Activitat: 505 142 1505 Problemes en context de Física. Curs 2016/2017
Descripció del material: El material està pensat per treballar-lo els primers dies de classe de la Física de 2n curs. En aquesta activitat proposem a l’alumnat que gravi en vídeo un moviment circular i que posteriorment l’analitzi amb el programa Tracker per tal de comprovar la seva projecció com un moviment harmònic simple. Conté els documents per l’alumnat i també pel professorat (accessibles només amb usuari XTEC).
Objectius de la proposta: Digitalitzar un moviment circular real. Familiaritzar-nos amb un programa d’anàlisi de vídeos: el Tracker. Aconseguir tenir una taula de dades posició / temps i un gràfic que les representi. Interpretar els resultats obtinguts..

Documents per l’alumnat
descarrega descarregadescarregadescarrega
Estudi del moviment circular uniforme
com a moviment periòdic
Vídeos
(pedal de bici, platina, roda bici)
Documents pel professorat
descarrega descarrega
Estudi del moviment circular uniforme
com a moviment periòdic
Anàlisi Tracker
de platina de disc

Física en context. Anàlisi de dades experimentals amb un full de càlcul

Grup de treball: Problemes en context de FísicaFisicaContext1
Activitat: 505 142 1505 Problemes en context de Física. Curs 2016/2017
Descripció del material: El material està pensat per treballar-lo els primers dies de classe de la Física de 1r curs. En aquesta activitat situem a l’alumnat a la segona part de qualsevol pràctica de moviment, en la qual els proporcionem una sèrie de dades experimentals i ells n’han de fer el tractament. Conté els documents per l’alumnat i també pel professorat (accessibles només amb usuari XTEC).
Objectius de la proposta: Aprendre a utilitzar els fulls de càlcul per resoldre problemes de física.Confeccionar gràfics a partir de dades experimentals. Analitzar les dades experimentals per obtenir les expressions matemàtiques que s’ajusten als gràfics. Identificar les equacions de moviment a partir dels gràfics. Interpretar els resultats obtinguts.

Documents per l’alumnat
descarrega descarrega
Anàlisi de dades experimentals
amb un full de càlcul
Dades experimentals
Documents pel professorat
descarrega descarrega
Anàlisi de dades experimentals
amb un full de càlcul
Dades experimentals

Les curses d’orientació

cursesorientacioGrup de treball: Les curses d’orientació com a eina interdisciplinar per treballar les competències bàsiques a primària i secundària

Activitat: 505 151 1505 (curs 14/15) i 505 110 1505 (curs 15/16). Pla de Formació de Zona del Gironès

Descripció del material: Sis unitats didàctiques realitzades (de primer a sisè de primària), estan pensades per realitzar un treball progressiu al llarg de tota l’etapa de primària dels alumnes i per poder-la desenvolupar o bé de forma individual o bé dins de la programació que les inclogui a totes. Amb el fil conductor de l’esport de les curses d’orientació es planteja una tasca progressiva per tal d’anar treballant diferents continguts i objectius propis de l’àrea d’educació física.

Descarrega els documents
descarrega descarrega descarrega
UD1. D’aquí cap allà UD2. Les senyores
Esquerra i Dreta
UD3. Necessitem un plànol
descarrega descarrega descarrega
UD4. Fem i llegim plànols UD5. La bruixa brúixola UD6. Som buscafites

Art & crafts

Grup de treball: Compartim experiències en llengua anglesaartandcrafts

Activitats:
505 102 1505 Art and crafts. Compartim experiències plàstiques en llengua anglesa. Curs 2015/2016
505 107 1505 Art and crafts. Compartim experiències plàstiques en llengua anglesa. Curs 2016/2017
Descripció del material: Experiències plàstiques i materials didàctics en llengua anglesa, per a la iniciació a la metodologia AICLE.

Descarrega el document
descarregadescarrega

 

Jornades esportives 2016

Grup de treball: Coordinació de jornades esportivescursesorientacio
Activitat: 505 106 1505 Coordinació de jornades esportives. Curs 2015/2016
Descripció del material: Mostra de l’organització de 3 jornades esportives a la ciutat de Girona i rodalies: Jornada de jocs populars a segon de primària; Cursa
d’orientació a quart de primària; Jornada esportiva a sisè de primària.
En la jornada de jocs poulars les activitats realitzades són les següents: Cheia de l’Àfrica; Touching Ball d’Àsia; Paper, Scissors, Rock
tag d’Oceania; Joao Palmada d’Amèrica; Paracaigudes d’Europa; Bitlles Catalanes de Catalunya.
La cursa d’orientació està pensada perquè hi participen els alumnes de 4rt de primària. Les 10 proves cooperatives són: Posa’t color,
Estàtues, Acrosport, Globus, El camí, No toquis l’aro!, El riu, Passar el cèrcol, Passa mocador, Passa cullera.
En la jornada esportiva els alumnes de 6è practiquen els esports següents: bàsquet, fama Girona; ultimate frisbee, futbol i rubgy.

Descarrega el document
descarrega