Category Archives: Morse

Morse (Joan Sensepor)

codimorse

EL CODI MORSE

Què és?

El codi Morse és un mitjà de comunicació basat en unes pulsacions curtes i llargues pensades, inicialment, per ser enviades a través del telègraf, on el receptor/a les descodifica en el text original. Els signes del codi Morse:

Qui el va inventar?

El va inventar Samuel Morse i per això porta el seu nom.

Quin aparell va inventar? Per a què servia?

L’aparell que va inventar va ser el telègraf, un sistema de comunicació basat en un equip elèctric capaç d’emetre i de rebre senyals segons un codi d’impulsos elèctrics. En un principi, la paraula telegrafia s’aplicava a qualsevol tipus de comunicació de llarga distància en la qual es transmetien missatges mitjançant signes o sons.

Relació de Morse amb la història de les telecomunicacions:
Al principi, va ser un descobriment molt important, però, avui en dia, a causa dels avenços tecnològics, el codi Morse cada vegada s’utilitza menys.

 

El meu nom amb el codi Morse:

JOAN –> .— — .- -.

Simulador del codi Morse

Morse

morse

Fes un article a mode de redacció on expliquis els punts següents. No ha de ser massa llarg, entre 10 i 15 línies, i classifica’l dins la categoria “Morse”:

  • Quina relació té Morse amb la història de les telecomunicacions?
  • Quin aparell va inventar? Per a què servia?
  • Què és el codi Morse?
  • Busca alguna web on hi hagi una simulació de màquina Morse.
  • Com és el teu nom amb codi Morse?
  • Creus que el codi Morse té alguna relació amb la informàtica? Quina?

(Classifica l’article dins la categoria “Morse” i també dins la categoria que porta el teu nom.)