Projectes interdisciplinars i l’ accés a la informació

Aquest curs 2013-14 seguim treballant la conferència com a part del projecte

interdisciplinar i també com a tipologia textual.

Continuem treballant en equip:  els tutors-es, la coordinadora TIC i la coordinadora

de la biblioteca escolar. De fet,  l’ED de l’escola ha aconseguit reservar-nos una tarda

a la setmana: dimarts, pel cicle mitjà i dijous, pel cicle superior per  a treballar el

projecte interdisciplinar.

La tria del tema, la posada en comú del què saben i la decisió del que volen saber

la fan amb els tutors/es. La cerca d’informació està presentada per la bibliotecària

que fa una xerrada inicial. A partir d’aquí i durant unes quantes sessions treballarem

cada mestre amb 3 grups assignats. Una dels temes que ha mostrat la bibliotecària i

que es valora molt positivament, és l’accés al catàleg de la biblioteca municipal i la

creació d’una llista de documents que responguin al tema que estan treballant.

Aquesta llista es pot imprimir i repartir entre els alumnes que aniran a buscar una

sèrie de documents disponibles a la biblioteca de Lliçà. D’aquesta manera fomentem

no només donem sentit a la biblioteca escolar i al seu responsable sinó que fomentem

l’ús i funcionalitat de la biblioteca municipal i mostrem una eina que els serà útil

per l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’explicació es va fer amb la pantalla digital tots plegats i llavors s’ha elaborat un

tutorial que s’ha plastificat i enquadernat que podran trobar tant a la biblioteca com

les aules d’ordinadors.

 

Coneixent la Xarxa

Joc del trivial en què fins a 4 jugadors poden posar a prova els seus coneixements sobre protecció de la intimitat i la privacitat a la xarxa, manteniment de l’ordinador net de programari maliciós o protecció davant estafes o assetjament a Internet promogut pel CESICAT i la Secretaria de Telecomunicacions i la Societat de la Informació.

A la nostra biblioteca hi hem jugat per equips des del curs 2009-10. Normalment a 5è i a 6è

 

Competència informacional: el catàleg Epergam

L’any passat ja vàrem començar a treballar el nostre catàleg. Quan fem treballs la nostra biblioteca és el recurs informatiu que, a l’escola, tenim més a mà.
Enguany hem iniciat aquesta formació amb els alumnes de 4t. Treballem amb la meitat de la classe. Podeu veure una mica com va amb aquesta presentació.

Podeu veure i descarregar-vos l’activitat escrita que recolzava la cerca en aquest enllaç
CM2 Catàlegepergam1