HA NEVAT A L’INSTITUT!!!!!

LA ROBA I ELS VESTITS

Heu de fer unes tasques en parelles, es tracta de treballar junts/es i col·laborar! Les tasques són:

1.Buscar totes les peces de roba que trobeu a les pàgines web que us escriuré a continuació.

2.Obrir un document word i escriure les diferents peces que trobeu a les pàgines web i que coneixeu.

3. Descriure cada peça: colors, on es posa, si es de noi o de noia, si és d’hivern o d’estiu….

4.Fer una definició de cada peça segons un diccionari virtual.

5.Treballar en parelles i acordar totes les tasques.

6. Entregar a la professora el document que heu fet.

Aquestes són les pàgines web que heu d’utilitzar, cliceu a sobre del nom i la pàgina i s’obrirà:

Diccionari català

Lletra per lletra

Mud de mots: va de vestits

Mud de mots: de vint-i-un botó

Lèxic de roba

També podeu consultar l’apartat de la roba del Galí.

Apa, a treballar!!!!! 😉