Biblioteca

sedeta_biblioteca

Es poden disposar de tos els llibres de que disposa l’escola i mirar vídeos. També es pot fer lectura i utilitzar el servei de préstec.