Alumnes de 2n d’ESO

 

Feu les activitats següents

VERBS  >  CORRELACIONS DE T . VERBALS    Activitats Bàsic 1 i Bàsic 2

VERBS >  ACTIVITATS  >   activitats A),  C).  Feu les activitats tantes vegades com vulgueu fins que us surtin bé. Després, farem una prova amb deu oracions de les que surten a les activitats

 

 

Preparació prova reflexió gramatical

Recomanacions:
Estudieu-vos bé els fulls següents:
 • Aspectes de morfosintaxi a recordar
 • Errors de connectors
 • Full de traducció d’oracions: s’hi  practica el que es repassa als fulls anteriors. A més, una de les preguntes conté oracions d’aquest full.
 • full de repàs de pronoms febles i de pronoms relatius (teniu les solucions penjades per si teniu cap dubte)
Del llibre
 • Traducció del “lo” neutre del llibre de text (hi ha una graella amb molts exemples). Surt en una de les preguntes.
 • Fonètica: repasseu les  s i els fricatius i africats palatals (del llibre,  apunts o activitats)

 

I després, si teniu temps, repasseu el següent, per aquest ordre. Si teniu alguna avaluació suspesa o el 1r de batx suspès, aniria bé que us ho miréssiu més per intentar recuperar-ho.

Feu un repàs dels pronoms febles: repasseu el document penjat al bloc

Feu un repàs  ràpid de pronoms relatius

Verbs. Repasseu les condicionals

Com són les preguntes:

Bloc de preguntes com les de la selectivitat
 • identificar funcions sintàctiques en pronoms, complements verbals, CN de l’Adejctiu, oracions subordinades, identificar tipus d’oracions subordinades,
 • completar oracions amb formes verbals
 • completar oracions amb pronoms febles o pronoms relatius
 • identificar determinats sons en una oració (en aquest examen, només les “s” i els fricatius i africats palatals.)
Bloc d’altres preguntes més centrades en els tres fulls que us he dit
 • omplir buits amb conjuncions, determinants, preposició (o sense)
 • corregir errors
 • traduir (oracions del full)
 • escriure equivalències al “lo” neutre.

 

Proves

Farem una prova similar a les de selectivitat.
El temps total serà d’una hora i mitja, com  a les proves de selectivitat. L’haurem de dividir, doncs, en dos dies.
dijous 5 de maig

prova de comprensió lectora  (inclourà preguntes sobre el text, sobre les lectures, referents dels pronoms del text, vocabulari) i d’expressió escrita (estil directe, indirecte;  canvi de temps verbal o qualsevol altra transformació del text,  redacció, etc)

dilluns 9 de maig

Prova de gramàtica