Preparació prova reflexió gramatical

Recomanacions:
Estudieu-vos bé els fulls següents:
 • Aspectes de morfosintaxi a recordar
 • Errors de connectors
 • Full de traducció d’oracions: s’hi  practica el que es repassa als fulls anteriors. A més, una de les preguntes conté oracions d’aquest full.
 • full de repàs de pronoms febles i de pronoms relatius (teniu les solucions penjades per si teniu cap dubte)
Del llibre
 • Traducció del “lo” neutre del llibre de text (hi ha una graella amb molts exemples). Surt en una de les preguntes.
 • Fonètica: repasseu les  s i els fricatius i africats palatals (del llibre,  apunts o activitats)

 

I després, si teniu temps, repasseu el següent, per aquest ordre. Si teniu alguna avaluació suspesa o el 1r de batx suspès, aniria bé que us ho miréssiu més per intentar recuperar-ho.

Feu un repàs dels pronoms febles: repasseu el document penjat al bloc

Feu un repàs  ràpid de pronoms relatius

Verbs. Repasseu les condicionals

Com són les preguntes:

Bloc de preguntes com les de la selectivitat
 • identificar funcions sintàctiques en pronoms, complements verbals, CN de l’Adejctiu, oracions subordinades, identificar tipus d’oracions subordinades,
 • completar oracions amb formes verbals
 • completar oracions amb pronoms febles o pronoms relatius
 • identificar determinats sons en una oració (en aquest examen, només les “s” i els fricatius i africats palatals.)
Bloc d’altres preguntes més centrades en els tres fulls que us he dit
 • omplir buits amb conjuncions, determinants, preposició (o sense)
 • corregir errors
 • traduir (oracions del full)
 • escriure equivalències al “lo” neutre.

 

Proves

Farem una prova similar a les de selectivitat.
El temps total serà d’una hora i mitja, com  a les proves de selectivitat. L’haurem de dividir, doncs, en dos dies.
dijous 5 de maig

prova de comprensió lectora  (inclourà preguntes sobre el text, sobre les lectures, referents dels pronoms del text, vocabulari) i d’expressió escrita (estil directe, indirecte;  canvi de temps verbal o qualsevol altra transformació del text,  redacció, etc)

dilluns 9 de maig

Prova de gramàtica

RECUPERACIÓ MORFOLOGIA VERBAL I CAFÈ DE LA GRANOTA

Dijous teniu l’oportunitat de recuperar la morfologia verbal i la lectura d’El Cafè de la Granota.

La prova serà a la classe. A 1a hora per als de 2n batx B i a 2a, per als de 2n batx A. No es farà en cap altre moment sota cap concepte. És una oportunitat extraordinària.

AJUT PER A LA PROVA DEL CAFÈ DE LA GRANOTA

Repasseu la guia de lectura. Feu atenció a-.

Les estructures diferents dels contes . Quins són informes? Quins soliloquis purs? Quins soliloquis epistolars? Quins no entren en cap d’aquestes estructures?(consulteu la introducció o el mapa que us he penjat).

 

Tipus de llengua

Estil: com han de ser els contes segons Moncada?

Temes

Algunes preguntes seran de la guia.

A l’apartat de Literatura,  Cafè de la Granota, us he posat dos enllaços que us poden ajudar:

Mapa amb les idees principals de l’estudi preliminar d’El cafè de la Granota.

Resums de la major part de contes. Aquest document hi serà temporalment, perquè  no hi consta l’autoria. Si us interessa, baixeu-vos-el. Els resums no substitueixen la lectura, però us poden ajudar en la comprensió. No asseguro que siguin exactes en tot així que si hi trobeu alguna imprecisió, feu-ho saber.

. Dimecres, a l’hora del pati, podeu passar a recollir les preguntes que vau presentar en el seu moment per si us ajuden.

Bona sort! I bona feina!