Arxiu de la categoria: Avaluació

Revisió de la llibreta per a l’avaluació del 2n bloc

Data de la revisió:  dilluns, 29 de gener.

Us faig un llistat de totes les activitats que hem fet corresponents al 2n bloc:

 • Presentació del bloc.
 • Resum amb la Informació de Jack London.
 • Presentació de la novel·la: La crida del bosc.
 • Treball de les faules corregit.
 • Presentació del diccionari.
 • Com es defineix una paraula.Tipus de definicions.
 • Activitats: 2.30, 2.31, 2.32, 2.34
 • Presentació dels conceptes de polisèmia i  homonímia.
 • Exercicis del bloc corresponents
 • Fotocòpia amb exercicis de paraules polisèmiques per treballar amb el diccionari.
 • Activitats per treballar les preposicions: 2.43, 2.44, 2.45

Revisió de la llibreta per a l’avaluació del 1r bloc

 

Data de la revisió:  dilluns, 30 d’octubre.

Us faig un llistat de totes les activitats que hem fet corresponents al 1r bloc:

 • Presentació del bloc.
 • Comprensió lectora de “Constança”. Activitats 1.1 i 1.2.
 • El treball expositiu sobre les cançons d’amor a l’àmbit poètic.
 • Una taula sobre els tipus de text segons la seva funció.
 • Una presentació de diferents textos i reconèixer  el tipus corresponent.
 • Una taula sobre els elements de la comunicació.
 • L’anàlisi de diferents situacions comunicatives i l’activitat 1.29.
 • Una taula sobre les funcions del llenguatge i l’activitat 1.30
 • Activitats sobre l’oració: 1.31, 1.33. 1.34 i 1.35.
 • Activitats sobre la posició del subjecte i l’el·lipsi del subjecte: 1.38, 1.39 i 1.40
 • Activitats sobre el predicat verbal i el predicat nominal; 1.44 i 1.45.
 • Repàs dels contactes vocàlics.   Poema: MOMENT