Arxiu mensual: gener de 2017

Orientacions per a la presentació de treballs escrits

                                                                     PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

Pàgina

 • Els treballs sempre es faran en fulls de mida A4.
 • Els fulls sempre seran de color blanc.
 • En els treballs només s’escriu a una cara.
 • Cal deixar marge superior i inferior, per la dreta i per l’esquerra.      Aquests marges mai  seran inferiors a 2 cm. En principi, els marges que deixa el processador de textos són els ideals.

Tipus de lletra

 • El tipus de lletra utilitzat en un treball ha de ser ARIAL, TIMES NEW ROMAN o VERDANA, a mida 12.
 • No és convenient utilitzar molts tipus de lletra diferents en un mateix És aconsellable emprar, com a màxim, dos tipus de lletra: el bàsic per al text normal i un altre per ressaltar. Més aconsellable és encara, combinar mides i estils (negreta o cursiva) del mateix tipus de lletra.
 • El color de la lletra serà sempre negre.
 • Per a les capçaleres, peus de pàgina, peus d’il·lustracions o gràfics i notes al peu, utilitzarem una mida de lletra més petita (10).

Numeració de les pàgines

 • Les pàgines han d’estar numerades en el peu de pàgina, excepte la portada.

Capçalera i peu de pàgina

 • La capçalera ha d’incloure a l’esquerra el nom de l’institut i a la dreta el títol del treball.
 • Al peu de pàgina apareixerà el nom de l’alumne a l’esquerra i el número de pàgina a la dreta.

Apartats del treball

 • Tots els treball han de tenir:
  • Portada
  • Índex (apartats i subapartats classificats i detallant la pàgina).
  • Contingut del treball.
  • Bibliografia o webgrafia.

Portada

 • A la portada hem d’incloure el nom de l’institut, el títol del treball, l’assignatura, el nom de l’alumne, el curs, el nom de professor/a que rebrà el treball i la data de lliurament.
 • No hi ha d’haver ni capçalera ni peu de pàgina.
 • El text de la portada estarà en color negre. Si hi ha alguna imatge, sí que podrà ser en color.

Índex

 • L’índex inclourà tots els capítols, apartats i subapartats del treball, així com la bibliografia i els annexos.
 • Els títols dels capítols aniran numerats i en majúscules, i els dels respectius apartats i subapartats en minúscula.
 • Cada apartat i subapartat de l’índex adreçarà a les pàgines on aquests es troben

Paràgrafs

 • Tots els paràgrafs han d’estar justificats.
 • Normalment, entre paràgraf i paràgraf deixarem una línia en blanc o un espaiat de 0,30 cm.

Ortografia

 • Tindrem sempre molta cura amb l’ortografia. Per això cal passar sempre el corrector.

 

Lectura obligatòria del 2n trimestre

L’artilleria de Mr  Smith de Francesc Puigpelat

Balaguer, 1938. La Guerra Civil retruny amb fúria a l’altra banda del Segre, però en Xavier se sent segur i cada dia surt amb bicicleta a explorar el poble i els voltants. En una d’aquestes excursions coneix en Mateu, un noi de setze anys que és fill d’anarquista i està a punt d’incorporar-se al front. Quan en Xavier, fill d’un enginyer a les ordres de Franco, descobreixi l’arma secreta que ha ajudat a preparar el seu pare per anihilar el bàndol republicà, se li plantejarà el dilema més crucial de la seva vida.

El teatre

EL GÈNERE TEATRAL

 1. Característiques del gènere teatral.
 2. Orígen del teatre.
 3. Estructura de les obres teatrals: actes i escenes.
 4. El text teatral: diàlegs i acotacions.
 5. Elements del teatre:  el director, els personatges, l’escenografia, el vestuari…
 6. Presentació dels gèneres  teatrals: la Tragèdia, la Comèdia i el Drama.
 7. Serafí Pitarra, l’iniciador del teatre català modern.

 

Utilitzareu l’ordinador i presentareu aquest treball  en folis. Heu d’acompanyar el text amb il·lustracions i/o dibuixos . Al final del treball haureu d’indicar la bibliografia i/o webgrafia que heu utilitzat.

A l’apartat de textos funcionals trobareu les orientacions per a la presentació de treballs.

 

Els gèneres literaris

ELS GÈNERES LITERARIS.

Els textos literaris es divideixen en tres grans grups que anomenem gèneres:

 El gènere narratiu o narrativa. Parlem de narrativa quan un narrador explica una història, és a dir, uns fets reals o inventats, on intervenen uns personatges en un espai i un temps. L’acció comença en una situació inicial (plantejament) que canvia (nus o desenvolupament) fins arribar al final (desenllaç).

La narrativa s’escriu en prosa i es disposa de forma horitzontal ocupant tota una pàgina. S’estructura en paràgrafs separats per un punt i a part.

 El gènere poètic o poesia. La poesia va néixer lligada al cant i a la recitació, per això és tan important el ritme i la musicalitat. La poesia, amb poques paraules, expressa emocions, sentiments, fets o reflexions. A més, també desperta imatges molt belles en la imaginació.

La poesia s’escriu en vers. Els versos es disposen de forma vertical, un a sota de l’altre, i s’agrupen en estrofes.

El gènere teatral o teatre. El teatre és un text literari creat per ser representat dalt d’un escenari. Per aquesta raó hi apareixen els noms dels personatges de l’obra que, després, representen els actors.

A més del diàleg, el text teatral també inclou les acotacions. Les acotacions expliquen com ha de ser l’escenari, com han d’anar vestits els actors, quins moviments o gestos han de fer, etc.

ATENCIÓ Els tres gèneres literaris tracten els anomenats temes universals: l’amor, la mort, el pas del temps, la bellesa de la natura, la pau, l’harmonia, la injustícia, etc. En definitiva: la felicitat i el patiment de l’home.

L’assaig: Gènere literari en prosa en què predomina l’element analític i d’opinió.