El centre

C/Aprestadora, 49      08902     L’Hospitalet de Llobregat

Tef. 93 421 17 11     e-mail: info@bisbeberenguer.cat

Història

L’Institut Bisbe Berenguer va ser creat l’any 1996 per donar resposta a les necessitats educatives dels barris de Santa Eulàlia i Gran Via Sud de l’Hospitalet, tot just en implantar-se de forma general l’Ensenyament Secundari Obligatori .

Inicialment l’institut va ocupar part dels espais del CEIP Bisbe Berenguer, amb el que es va compartir l’edifici fins acabar el curs 1997-98. Des de les hores el centre utilitza tots els recursos del recinte escolar i manté la denominació de Bisbe Berenguer, que va ser l’abat fundador del nucli urbà que honora a Santa Eulàlia de Provençana.

En el curs 2001-02 es va celebrar el fi d’estudis de la primera promoció d’alumnes que van cursar estudis d’ESO i de Batxillerat en el centre. I en el curs 2006-07 el primer decenni de l’institut.

En l’actualitat el centre desenvolupa un Pla estratègic que contempla projectes d’innovació educativa, intercanvis nacionals i internacionals, plans d’integració i de cohesió social i cultural, potenciació de l’ús dels nous recursos tecnològics en totes les activitats del centre, i també millores en els equipaments i en els serveis.

Recentment el Departament d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet han signat un acord, a fi que l’Institut Bisbe Berenguer sigui objecte d’una actuació integral d’adequació dins del període 2008-2011. Així el curs 2012-13 es comença en un edifici totalment reformat i amb unes instal·lacions noves.

L’Equip Directiu

 • Director: Miquel Codina
 • Cap d’Estudis: Maialen Prieto
 • Secretària: Magda Quintana
 • Coordinador Pedagògic: Jesús Marín

Consell Escolar

Professors:

 • Olga Orúe
 • Natàlia Flo
 • Irene Sánchez
 • Núria Sanz
 • Teresa Fargas
 • Ingrid Lorenzo

Alumnes:

 • Frank Oyola
 • Marina González
 • Diego Gavidia

Pares i mares:

 • Isaura Cerezo (AMPA)
 • Imma Vélez
 • Mª Jesús Balibrea

Professorat

DEPARTAMENT D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Marina García
 • Maialen Prieto

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

 • Natàlia Flo
 • Teresa Fargas
 • Valeria Lafita

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

 • Margarida Bartolomé
 • Josep Alcalde
 • Sílvia Lorente
 • Daniel Tena

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 • Carlos Silva
 • Isabel Cepeda
 • Íngrid Lorenzo
 • Margarida Català
 • Lourdes Cortés

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 • Olga Orúe
 • Magda Quintana
 • Eva Gálvez
 • Cecilia Cespedes
 • Iván Alcázar

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

 • Pedro Fernández
 • Teresa Pujol
 • Núria Sanz
 • Ines Fez
 • Miquel Codina
 • Mireia Almenar
 • Toni López

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 • Luis Linde
 • Antonio Antúnez
 • Jesús Marín

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

 • Antolín Frías
 • Joan Pedro
 • Josep Picart
 • Irene Sánchez

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 • Eduard Luque
 • Bengi Herrera

DEPARTAMENT D’HUMANITATS

 • Joan Andreu Martí
 • Núria Santamaria
 • Cristina Cortina
 • Teresa Solé

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

 • Tomás Gómez

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 • Luis Naval