El centre

C/Aprestadora, 49      08902     L’Hospitalet de Llobregat

Tef. 93 421 17 11     e-mail: info@bisbeberenguer.cat

Història

L’Institut Bisbe Berenguer va ser creat l’any 1996 per donar resposta a les necessitats educatives dels barris de Santa Eulàlia i Gran Via Sud de l’Hospitalet, tot just en implantar-se de forma general l’Ensenyament Secundari Obligatori .

Inicialment l’institut va ocupar part dels espais del CEIP Bisbe Berenguer, amb el que es va compartir l’edifici fins acabar el curs 1997-98. Des de les hores el centre utilitza tots els recursos del recinte escolar i manté la denominació de Bisbe Berenguer, que va ser l’abat fundador del nucli urbà que honora a Santa Eulàlia de Provençana.

En el curs 2001-02 es va celebrar el fi d’estudis de la primera promoció d’alumnes que van cursar estudis d’ESO i de Batxillerat en el centre. I en el curs 2006-07 el primer decenni de l’institut.

En l’actualitat el centre desenvolupa un Pla estratègic que contempla projectes d’innovació educativa, intercanvis nacionals i internacionals, plans d’integració i de cohesió social i cultural, potenciació de l’ús dels nous recursos tecnològics en totes les activitats del centre, i també millores en els equipaments i en els serveis.

Dins del període 2008-2011 el Departament d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet van signar un acord, a fi que l’Institut Bisbe Berenguer fos objecte d’una actuació integral d’adequació.

Des del curs 2012-13 es disposa un edifici totalment reformat i amb unes instal·lacions noves totalment adaptades a les noves tecnologies: wi-fi a tot el centre i totes les aules multimèdia amb canó.

L’Equip Directiu

 • Director: Jesús Marín
 • Cap d’Estudis: Bengi Herrera
 • Secretària: Eva Gàlvez
 • Coordinador Pedagògic: Teresa Fargas

Consell Escolar

Professors:

 • Olga Orúe
 • Natàlia Flo
 • Carlos Silva
 • Núria Sanz
 • Teresa Fargas
 • Antonio Antúnez

Alumnes:

 • Frank Oyola
 • Marina González

Pares i mares:

 • Isaura Cerezo (AMPA)
 • Imma Velaz
 • Mª Jesús Balibrea

Professorat

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

 • Marina García
 • Maialen Prieto
 • Anna Molas
 • Elena Durán
 • Carme Rubio

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

 • Natàlia Flo
 • Teresa Fargas
 • Valeria Lafita

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

 • Margarida Bartolomé
 • Josep Alcalde
 • Sílvia Lorente
 • Daniel Tena

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 • Carlos Silva
 • Isabel Cepeda
 • Margarida Català
 • Carme Subirats
 • Carla Sancho

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 • Olga Orúe
 • Eva Gálvez
 • Cecilia Cespedes
 • Iván Alcázar
 • Fernando García

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

 • Teresa Pujol
 • Pedro Fernández
 • Núria Sanz
 • Ines Fez
 • Cristina Abad
 • María Campama

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 • Antonio Antúnez
 • Luis Linde
 • Jesús Marín

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

 • Antolín Frías
 • Joan Pedro
 • Josep Picart
 • Clara Guerola

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

 • Eduardo Luque
 • Bengi Herrera
 • Andrés Sánchez

DEPARTAMENT D’HUMANITATS

 • Joan Andreu Martí
 • Núria Santamaria
 • Cristina Cortina
 • Teresa Solé

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

 • Minerva Ciruela
 • Meritxell Pontí

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 • Luis Naval