2º Bachillerato

  • Sistema d’avaluació:

 SISTEMA D’AVALUACIÓ DE QUÍMICA DE 2n DE BATRXILLERAT

  • Temari, guions i problemes ressolts

Tema 1.- Classificació de la materia:

 Guió tema 1_ Classificació de la matèria-Les substàncies pures

Problemes resolts del Tema 1 Classificació de la matèria. Les substàncies pures

Tema 2.- Termodinàmica Química

 Guió tema 2_Termodinàmica química

Problemes resolts del Tema 2 Termodinàmica

Tema 3: Cinètica Química 

GUIÓ TEMA 3_CINÈTICA QUÍMICA

PROBLEMES RESOLTS DEL LLIBRE_TEMA 3_CINÈTICA QUÍMICA

SELECTIVITAT CINÈTICA QUÍMICA

Tema 4: Equilibri químic

GUIÓ TEMA 4_EQUILIBRI QUÍMIC

PROBLEMES RESOLTS DEL LLIBRE _TEMA 4_ EQUILIBRI QUÍMIC

SELECTIVITAT EQUILIBRI QUÍMIC

Tema 5: Reaccions de transferència de protons 

 GUIÓ TEMA 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

 PROBLEMES RESOLTS DEL LLIBRE TEMA 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

 SELECTIVITAT ÀCID BASE

Tema 6: Hidròlisis i neutralització 

GUIÓ TEMA 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ

 PROBLEMES RESOLTS DEL LLIBRE TEMA 6 DE LA HIDRÒLISI A LA NEUTRALITZACIÓ

Tema 7: Equilibris iònics heterogenis

GUIÓ TEMA 7 EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS

 PROBLEMES RESOLTS DEL LLIBRE TEMA7 EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS

 SELECTIVITAT_EQUILIBIRS IÒNICS HETEROGENIS

 Tema 8: Reaccions de transferència d’electrons

Guió Tema 8: Reaccions de transferència d’electrons

 Problemes resolts del llibre_Tema 8 Reaccions de transferència d’electrons

 Tema 9: Aplicacions de les reaccions redox

Guió Tema 9: Aplicacions de les reaccions Red-Ox

 Problemes resolt del llibre_Tema 9 Aplicacions de les reaccions Red-ox

 SELECTIVITAT REDOX

 Tema 10: Propietats periòdiques dels elements

Guió Tema 10 Propietats periòdiques dels elements

 Problemes resolts del llibre Tema 10 Propietats periòdiques dels elements

 Selectivitat Propietats periòdiques dels elements

 Tema 11: Enllaç químic 

Guió Tema 11 L’enllaç químic

Problemes resolts del llibre Tema 11 L’Enllaç-químic

 Selectivitat L’enllaç químic

 

 

Adreces d’interes:

INFORMACIONS VÀRIES: Selectivita, CFGS, Notes de tall, Taules ponderacions, etc

PAU: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/index.html