Archive for setembre, 2011

III Jornades del Bosc de Ribera

0

Transcorreguts dos anys des de la darrera edició de l’esdeveniment, aquest 2011, any internacional de boscos, es repeteix per tercera vegada la seva convocatòria amb renovades il·lusions per continuar fent de Sebes un punt de referència pel que respecta a temes d’estudi i divulgació del bosc de ribera. L’objectiu principal és ampliar l’esdeveniment a nivell de la regió europea, convidant a la participació a grups de recerca capdavanters d’arreu de la Península i d’Europa. Aquesta ampliació de l’àmbit de participació, pretén augmentar tant la repercussió com l’utilitat d’aquest esdeveniment, alhora que incrementa el seu prestigi i àmbit, amb l’establiment de ponts de col·laboració entre les diferents línies de recerca teòriques i aplicades sobre bosc de ribera. En aquesta ocasió es prestarà especial atenció a la presentació de treballs pel que respecta a la regió mediterrània i als reptes fruit dels possibles impactes com a conseqüència del canvi climàtic.

Al llarg del setembre, a la pàgina web de la Reserva es podrà consultar el programa actualitzat de ponències i activitats previstes, així com restarà obert el període en que serà possible realitzar les inscripcions per assistir a l’esdeveniment.

jornades

Algunes de les ponències i participacions ja confirmades són:

-El proyecto RIPFLOW. Félix Francés. Universidad Politécnica de Valencia.

-Riberas fluviales en el ámbito mediterráneo. Maria Luisa Suárez. Universidad de Múrcia.

-Evaluación del estado ecológico en bosques de ribera Red Natura 2000. Joserra Díez. Universidad del País Vasco.

-El projecte Consolider – Injenio Montes. Francesc Sabater. Universitat de Barcelona.

-Aplicación LIDAR en el entorno fluvial. Fernando Magdaleno. CEDEX.

-Conectividad del bosque de ribera. José Anastasio Fernández. Universidad Politécnica de Madrid.

-Genètica de poblacions de ribera. Neus Aletà. IRTA.

-Seguiments de l’hàbitat de ribera en el context de les obres de descontaminació de l’embassament de Flix. Marc Viñas. Grup de Natura Freixe.

-Detecció de contaminants en anells de creixement d’exemplars de ribera. Alícia Rubalcaba. CTM Centre Tecnològic.

-Custòdia del territori en boscos de ribera: especificitats i reptes. Jordi Pietx. Xarxa de Custòdia del Territori.

Documentació i matrícula: 20 € per jornada (màx. 60 €)

Inscripcions: Mas del Director – Reserva Natural de Sebes.

Dates: 5, 6 i 7 d’Octubre 2011

Tlf: 977 265 112

freixe@gmail.com

www.reservanaturalsebes.org

Programa de les jornades: cliqueu aquí

El català a l’escola, sempre!

0

EXTRACTE DEL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb una interlocutòria en forma d’ultimàtum. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules garanteix el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals.
Aquest model educatiu ha contribuït a pal•liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió dels nostres pobles i ciutats.
Les persones, entitats i centres educatius agrupats en la plataforma Somescola.cat

Som Escola

SUBRATLLEM:
Que l’ensenyament en català, mitjançant la immersió lingüística, ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena.
Que cal reforçar el model d’escola catalana i millorar la seva qualitat, per tal de garantir un bon coneixement de les llengües oficials que possibiliti l’ús del català en tots els àmbits socials, econòmics i culturals.

EN CONSEQÜÈNCIA:
Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’escola catalana, així com les demandes que les han inspirades.Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la cultura i la cohesió social de Catalunya.
Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.

Go to Top