La paraula galatxo és la forma lingüística que es fa servir a les Terres de l’Ebre per fer referència a un tipus de sistemes aquàtics molt particulars, l’origen dels quals està relacionat amb l’activitat fortament dinàmica del nostre riu en els seus trams mitjans i baixos. Es tracta d’antics braços del riu que van quedar aïllats durant períodes de grans crescudes i que donada la situació actual, amb un riu fortament regulat per la presència de grans embassaments, els condueix a la desaparició a curt o mitjà termini fruit de l’acumulació de sediments i la proliferació interna de vegetació. Donada aquesta excessiva regulació del riu en les darreres dècades, cada cop és menys probable que es generin nous ambients d’aquest tipus, per aquest fet és més necessari remarcar els beneficis ambientals i socials que aporten els galatxos i cal impulsar la seva conservació i restauració com a font de diversitat biològica i paisatgística.

xops

El galatxo de l’illa dels Xops és un clar exemple d’aquest tipus de sistemes, que poc a poc ha anat perdent el seu dinamisme degut a la forta regulació aigües amunt de la presa de Flix. El sistema de desviament de la major part de les aigües que genera la central hidroelèctrica, fa que gran part del cabal del riu no circuli a través del Meandre i que s’hagi perdut la força modeladora de d’aquestes aigües que anys enrere van facilitar la seva formació. Aquest fet ha anat produint el progressiu tamponament de la part final d’aquest galatxo en les darreres dècades, fent molt difícil la seva connexió de sortida amb el curs principal del riu. Aquesta situació ha estat aprofitada per la vegetació de ribera, que de mica en mica ha anat envaint la llera tancant la sortida del galatxo. Pel que respecta a la pròpia illa dels Xops, una espècie forestal invasora, afavorida per aquestes condicions, n’ha ocupat la pràctica totalitat. Aquesta espècie és l’Acer negundo, que ha proliferat a la zona de forma espectacular, impedint als aubes i als salzes, les espècies pròpies de ribera al nostre territori, que puguin germinar o créixer per regenerar de forma natural la zona.

L’actuació feta pel Grup de Natura Freixe de Flix s’ha localitzat en l’indret conegut localment conegut com “los Xops”, tot i que l’espècie que hi domina és l’aube (Populus alba) formant una imponent albereda en el marge esquerre del riu, just abans de que el meandre finalitzi.