18 de febrer Jornada de portes obertes a l’Institut Sant Andreu

PORTES OBERTES

de 

l’INSTITUT SANT ANDREU

 

Dia 18 de febrer de 2017  d’11 a 13:30 h

 

 

Preinscripció: 23 de març al 4 d’abril

 

En aquest dia de portes obertes volem mostrar-vos les característiques del centre: el seu treball, les seves activitats, les seves vivències i els nous projectes que estem preparant pel curs 2017-18.

És el nostre desig mantenir un Institut amb esperit jove, dinàmic i al servei de la cultura, per la qual cosa us encoratgem a integrar-vos en la nostra comunitat educativa i a participar directament en la vida quotidiana del centre.

L’institut us obre les portes                                        

Ramon Margalef,  Director                   

 Presentació

Organització

Presentació de sol·licituds:  

Restem a l’espera de la publicació de la resolució sobre el procés de preinscripció i matriculació dels centres educatius sostinguts amb fons públics.

  Secretaria de l’Institut

Horari:    Matins  de 9:00 a 14 h. (de dilluns a divendres)

Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dijous)Química Interactiva: Els alumnes de 1r de batxillerat visiten l’UAB

El proppassat dimarts 7 de febrer, els alumnes de 1r de batxillerat científic visitaren l’UAB per realitzar l’activitat educativa “Química Interactiva”

La visita es va organitzar en  3 parts: 1) Visita a l’exposició i xerrada introductòria.

 

 

 

 

2) Una part pràctica a l’aula d’informàtica.   

3) Una part pràctica al laboratori.

  

Veure +

 

 Celebració del dia escolar de la no violència i de la pau (DENIP)

L’Associació d’Alumnes de l’ Institut Sant Andreu (AAISA) ha organitzat el proppassat divendres un acte per commemorar i recordar el dia escolar de la pau i la no violència DENIP. L’acte va consistir en la representació simbòlica de la pau pels alumnes de l’Institut Sant Andreu i la lectura d’un manifest a favor de la pau i de la solució dels conflictes amb el diàleg i la mediació.

El grup d’alumnes organitzadors, els primers socis de la flamant nova associació d’alumnes AAISA, organitzaren i conduïren l’acte de forma impecable. Enhorabona i felicitacions més sinceres per aquest bateig de l’associació!!

    

 

 

 Esquiada dels alumnes de 1r de Batxillerat a Font-Romeu, Les Angles i La Masella

Els passats dies 23, 24 i 25 de gener de 2017,  21 alumnes de 1r de Batxillerat van fer una sortida d’esquí organitzada pel Departament d’Educació Física.

Les estacions a les quals van desenvolupar l’activitat van ser Font Romeu, Les Angles (aquestes dues primeres situades a França) i La Masella.

Ha estat una experiència molt agradable i de la qual han pogut gaudir les persones participants.

      Activitats escolars febrer 2016

 

 

 Avaluació diagnòstica de 4t. 2017

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques, científicotecnològic i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

L’exercici de competència científicotecnològica inclourà activitats sobre fenòmens naturals i tecnològics, comprensió de la metodologia de recerca científica, interpretació d’informació i anàlisi  d’aplicacions tecnològiques

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa,i per tant seran importants en l’avaluació final d’etapa per l’equip docent de quart.

La prova es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Full informatiu per a l’estudiant

Full Informatiu per a les famílies

 Consulteu les proves corregides del curs 2015-16

 Es poden consultar els ítems alliberats de competència científica publicats al número 26 i al número 30 de la col·lecció ‘Documents’Bon Nadal i Feliç Any Nou

La comunitat educativa de l’Institut Sant Andreu us desitja molt bones festes de Nadal i un feliç 2017!

Clara Campamar, 2nB

 
Bon Nadal i Feliç Any Nou 2017Feliz Navidad i Próspero año Nuevo 2017. Eguberri eta Urte Berri On 2017Merry Christmas and Happy New Year 2017Joyeux Noël et Bonne Année 2017.Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017Crăciun Fericit şi un An Nou Fericit 2017С Рождеством и Новым Годом 2017میری کرسمس اور مبارک نیا سال2017圣诞节和新年快乐2017年


David Cuartielles, creador del projecte Arduino, visita l’Institut Sant Andreu

El departament de tecnologia de l’Institut Sant Andreu aplica en els seus projectes de l’ESO la tecnologia Arduino. Això ha representat un canvi d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge d’alumnes i professors, que s’ha vist reeixit en nombroses activitats i reconeixements en diferents fires de robòtica educativa (veure notícies anteriors cercant per robòtica).

Heus aquí el vídeo creat per Ashoka, filmat a l’Institut Sant Andreu, on entrevisten al creador de les plaques Arduino, David Cuartielles,  que tant èxit han tingut  per les seves aplicacions, i on són els protagonistes els alumnes de 4t d’ESO i el seu professor Òscar Amoròs, tots ells embarcats en una nova aventura creativa que ben aviat ens donarà noves sorpreses!Eleccions al Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu. Novembre 2016

Resultats del dia .28 de novembre de 2016

Efectuades les votacions de 8 a 10 hores, s’han escollit els següents membres:

SECTOR ALUMNES (2)

Adrián Vizcaino

Eloi Garcia

 

Mesa del 1r pis

Mesa del segon pis

Mesa del tercer pis

SECTOR PROFESSORAT (4):

Gabriel Mestieri

Adriana Vives

Urbano Mediavilla

Maribel Brossa

SECTOR PARES I MARES (1)

Teresa Hernández

__________________________________________________________________________________

Notícia anterior

S’estableix el període que va entre 28 de novembre de 2016 i el 2 de desembre de 2016 per organitzar les eleccions per a renovar els membres del consell escolar.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 7 de novembre de 2016
  • Constitució de les meses electorals: el 10 de novembre de 2016
  • Votacions de cada sector: Professors i alumnes 28 de novembre de 2016 i pares i mares:  l’1 de desembre de 16 a 19 hores
  • Constitució del consell escolar: 14 de desembre de 2016

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

 CANDIDATURES D’ALUMNES

 CANDIDATURES DE MARES

 

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau subratllats continuen. Els membres sortints que cal renovar estan en verd. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. El membre representant de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona cal que siguin confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Pilar Pérez

Angel Casajús

Maribel Brossa

Oscar Amorós  

Enric Romero

David Antón

Emília Olivé

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són elegibles, tan si presenten la candidatura, com si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Aitana Castro

Eloi García

Sara Musa

Angel Vázquez

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Carmen Ortiz

Irene Martínez  (cal confirmar la renovació del representant de l’AMPA per 2 anys més)

Carlos Benito

Maria Carmen González

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir 1 nou membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis que tindrà una duració de 4 anys.

 Actualment és

Olga Gutiérrez

Sector representant del’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Dolors Saladrigas.

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) El director o directora, que el presideix.
b) El  cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. Novetat: El secretari del centre és membre del consell escolar i hi assisteix amb veu i  vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.Activitats de la Code Week a l’Institut Sant Andreu

Learning to code helps us to make sense of how things work, explore ideas and make things, for both work and play. What’s more it helps us to unleash our creativity and work collaboratively with wonderful people both near us and all over the world.

L’institut Sant Andreu participa des de fa varis anys en la setmana del Codi (Octubre). Una setmana per posar a prova els nostres alumnes en la resolució de problemes usant la programació (Processing).

Descripció de l’activitat.   Llegir més

S’ha de construir un pinball amb Processing  tenint en compte :

Quan es toqui el tirador (tecla espai), ha de començar a moure’s la bola.

La bola ha de rebotar quan toqui les parets, els flippers o el tirador.

Hi haurà 2 tecles que accionaran els flippers (tecles “c” i “m”) .

S’ha de mostrar la puntuació a la pantalla.

Es poden fer servir les imatges que hi ha a sota o, millor, baixar-ne d’altres d’Internet de mida similar.