Fotos de l’estada a la República Txeca

txequia01 txequia09
txeca04 txequia013
txequia012 anagramaeu
txequia10 txequia08
txequia03 txequia02
txeca06 txeca05

Dies de treball, visites culturals i trobades amb professors i alumnes d’altres centres

txequia011 comeniuseu


Estada a la República Txeca

Estada a la República Txeca durant el Projecta Comenius.

Durant 15 dies. Del 27 de Febrer a 14 de Març d’aquest 2010 i organitzat pel Departament Industrial de nostre Institut; es va dur a terme una sortida a la República Txeca, dintre del projecte internacional COMENIUS ja iniciat el darrer any 2008.

L’activitat va consistir en una sortida d’intercanvi d’estudis entre el nostre Institut i la Stredni skola technicka de Opava, a la República Txeca. On alumnes de Blanes, Polònia i Alemanya varen fer un curs de programació de torns de control numèric CNC ( Dibuix i fabricació assistida per ordinador).

Durant l’estada, alumnes i professors varen visitar l’escola i la ciutat de Opava guiats pel director de l’escola, així com varies visites tècniques a industries punteres en àmbits com impressió, empaquetatge, industria pesada dedicada a la fabricació de robots per l’extracció de mineral en mines,etc.txequia07

També es va fer una excursió a Praga el cap de setmana del 6 i 7 de Març, a més de varies visites culturals.

L’experiència ha estat molt profitosa tant per alumnes com professors i ha servit per aprendre noves tecnologies, conèixer la realitat del país, crear llaços de cooperació i utilitzar l’idioma anglès com a eina vehicular de relació entre països de la comunitat Europea.

Persones que varen viatjar a la ciutat de Opava, a la República txeca.

Alumnes de 2n del CFGM d’instal·lacions Electrotècniques i Automàtiques:

Baena Cobo, Eduardo; Cheranovskiy , Alexey i Ruiz Gonzalvez, Marc

Professors:

Arbusé Ribas, Josep i Masnou Piferrer, JosepControl remot de sistemes mecatrònics

EU Comenius

Projecte Europeu COMENIUS multilateral a l’INS Serrallarga

Títol del projecte:

Control remot de sistemes mecatrònics, com a base per a una cooperació més estreta a nivell europeu

Professors responsables:

Coordinador: Josep Masnou

Col·laboradors: Professorat del Departament Industrial i del departament de llengües estrangeres.

Participants en el projecta:

1-      Technikum nr 4 ,  Raciborz                                                   POLONIA

2-      Stredni skola technicka, Opava                                            REPÚBLICA TXECA

3-      IES Serrallarga Blanes                                                          ESPANYA

4-      Berufsbildende Schulen II der Stadt Braunschweig            ALEMANYA

Antecedents:

Ja fa alguns anys, que alumnes dels cicles formatius industrials de l’institut, van a fer les pràctiques en empreses de Braunschweig a Alemanya. L’Institut Berufsbildende Schulen II, ha col·laborat estretament amb nosaltres cada any, acollint els nostres alumnes i formant-los. És degut a aquesta relació que va sorgir la idea de tirar endavant un projecte Comenius junt amb altres països l’any 2007. L’any 2008, es va aprovar el projecte que s’ha dut a terme durant els anys 2009 i 2010.

Estudis i nivells educatius a qui va dirigit el projecte:

Els alumnes implicats en aquest projecte han estat els del CFGM d’Instal·lacions Electrotècniques i també hi han col·laborat els de1er i 2n del CFGS de Sistemes de Regulació i Control Automàtics.

El número d’alumnes del nostre centre que han participat en les diferents sortides a països dels socis europeus, ha estat de 8.

El total d’alumnes que han participat en el projecte durant aquests dos anys, ha estat de quasi 100.

Objectius generals:

– Incentivar la transferència de tecnologia entre centres de la Comunitat Europea.
– Contribuir a promoure la mobilitat dels alumnes entre diferents països Europeus.
– Millorar la capacitat professional i d’estudis, de professors i alumes en un marc de formació dintre

d’un context europeu.
– Contribuir a l’entesa entre els pobles d’Europa.
– Millorar el grau de notorietat de les regions dels associats dins l’àmbit  europeu.
– Fomentar l’estudi de les llengües estrangeres.

– Orientació de les necessitats de l’economia regional.
– Institucionalització de la cooperació entre escoles estrangeres.
– Ampliació d’aquesta cooperació també en les  escoles dels socis dels altres països.
– Disposar d’una xarxa internacional d’intercanvi d’informació tècnica i d’automatització.

Descripció del projecte:

Context i motivació:

Degut a la progressiva globalització en l’economia, creix la mobilitat de les empreses. Les instal·lacions es gestionen i es mantenen, no només a nivell nacional, sinó també internacional. Un manteniment de les màquines en planta per personal especialitzat, es pot convertir en un factor de despesa alt. És per això, que moltes empreses passen a fer el manteniment, control i diagnòstic de les seves instal·lacions i dispositius, per mitjà del telecontrol (control a distància).

Aquesta tendència s’ha imposat especialment en instal·lacions de fabricació automatitzades que es mantenen i controlen mitjançant Internet. El personal altament qualificat, es queda en la seva pròpia empresa i realitza des d’allà l’accés al sistema automatitzat de fàbriques situades en altres països. La comunicació amb el personal de manteniment in situ, té en aquesta concepció un sentit decisiu per la protecció de la funcionalitat de les instal·lacions.

Aquest projecte està en contacte amb empreses que desenvolupen un manteniment i diagnosi a distància com a camps comercials i professionals.

La competència en llengües i la utilització de vocabulari tècnic, és també un dels focus del projecte. Aquesta necessitat de la competència en llengües, es deguda a la creixent demanda per part de la indústria, de tècnics que coneguin vàries llengües. Competència que serà obligadament necessària, en la vida laboral del futur.

Procediments que s’han adoptat:

S’han fet tres sortides a l’estranger, amb un reduït grup de professors i alumnes, que han estat  diferents, en funció del lloc i les activitats que s’hi han desenvolupat.

Els professors i alumnes, han treballat en projectes comuns a Braunschweig ( Alemanya), Raciborz (Polònia), Blanes (Espanya) i Opava (República Txeca), en els centres dels socis del projecte.

Un cop a Blanes han fet de multiplicadors dels coneixements adquirits. Les fases d’intercanvi, han acabat amb presentacions en anglès, en les pròpies instal·lacions amb els grups classe.

En cada país, ha existit una estreta col·laboració, entre els alumnes dels centres receptors i els dels centres convidats a l’hora de realitzar les diferents activitats.

Ofertes pedagògiques dels diferents socis, dins el context del projecte:

– Raciborz:                  Microcontroladors i control de robots  ( Març del 2009 )

– Blanes:                     Control de processos flexibles i instal·lacions automatitzades per mitjà

d’autòmats programables PLC/SPS ( Maig 2009 )

– Opava:                      Noves tecnologies en CAD/CNC ( Març 2010 )

– Braunschweig:         Manteniment i control a distància en sistemes de fabricació flexibles

automatitzats ( Maig 2010 )

Objectius de l’associació:

– Recollir i documentar informació sobre les similituds i diferències entre les tecnologies d’automatització de les empreses poloneses, txeques, espanyoles i alemanyes.

– Configuració d’una connexió a distància VPN de dades segures. Portar a terme el diagnòstic i manteniment remot de sistemes flexibles de fabricació i automatitzats, a través d’Internet. Des de l’escola professional de Braunschweig B.B.II amb Raciborz (Polònia), Opava ( República Txeca) i Blanes (Espanya).

– Introducció als programes per al control remot dels sistemes automatitzats i la seva programació

– Fomentar el control de processos de fabricació flexible, a traves dels sistemes automatitzats.

– La creació i modificació de programes de CAD/CNC i programes de PLC, per a mòduls en planta, així com la descarrega dels programes als controladors del sistema (per exemple, PLC o control de  màquines-eina), per a la prova dels programes.

– Comunicació a través de videoconferència. Intercanvi de punts de vista sobre les estratègies de programació, etc. en el context del contingut de l’ensenyament, i la utilització de noves tecnologies, així com usar les noves tecnologies de la informació. (automatització de sistemes en xarxa).

– Que els estudiants aprenguin com treballar amb els sistemes tècnics integrats i orientats a la seva professionalització i aprendre vocabulari tècnic comú i general, per  així fomentar les habilitats lingüístiques.

– Els mestres poden treballar amb tecnologia innovadora. Aquesta ampliació de competències també condueix a un augment de la qualitat de l’ensenyament.

– Que en el centre educatiu de cada país, es reforci d’interès de les empreses que vulguin operar amb aquests equips.

– Augmentar l’iteres dels estudiants cap a l’estudi i el treball, i reforçar les seves habilitats.

– Que els mestres i els estudiants treballin en projectes comuns a Brunswick, Raciborz, Blanes i Opava. I actuïn  com a multiplicadors a les seves pròpies instal·lacions, dels coneixements adquirits en les diferents estades. Es faran  presentacions dels treballs i experiències a les escoles d’acollida i després a les respectives escoles de cada país, amb els grups d’alumnes del curs.

– Que els mestres valorin la possibilitat de transferir els continguts apresos en els intercanvis, en les instal·lacions dels seus propis centres.

– Aconseguir que els mestres i els estudiants s’involucrin més en els processos d’Internet, a traves d’una transferència de dades i mòduls de programació de sistemes automatitzats, en una comunicació entre els centres associats i el centre on s’estigui portant a terme el projecte.