22/10 DILLUNS

0

Dilluns, 22 d’octubre de 2018.

 Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Sortida Illes Medes.
AGENDA: 
 09.00-10.30   GRUP 1 ART & CRAFTS
 GRUP 2 Proj. Lola Casas
03.- La medecina d’en Jordi. 
MGB: Paraules MGB 04.

MGB 05.

Illes Medes 05
El còmic Treball 03 BN

Treball 03 Color  

ESBARJO
 11.00-12.30  GRUP 1  Proj. Lola Casas 03.- La medecina d’en Jordi. 
 MGB: Paraules MGB 04.

MGB 05.

lles Medes 05
El còmic Treball 03 BN

Treball 03 Color

Imatge de previsualització de YouTube
GRUP 2 ART & CRAFTS
12.30-13.30 SEP Unitat 01.- Revisió llibretes.  SEP-SUMES 2m.

OPERACIONSActivitat TAC

 

15.00-15.45 GRUP 1 RÀDIO
GRUP 2 EXPRESSIÓ ORAL DEURES 03 SOLUCIÓ

Què fa aquesta gent?

15.45-16.00  PLA LECTOR  Érase una vez Don Quijote. 
16.00-16.30 SORTIDA ILLES MEDES
QUADERN DE L’ALUMNE.
Illes Medes PDI
Illes Medes Expressió Escrita
Illes Medes Expressió Oral
Illes Medes TAC
Utilitza el navegador Motxilla
6.- LECTURA PER EMPIPAR 
 Imatge de previsualització de YouTube

23/10 DIMARTS

0

Dimarts, 23 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos per mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Sortida Illes Medes
09.00-10.00 NO MUSICA:

 

lles Medes 06.

Les Illes Medes 18-19

10.00-11.00  ENGLIHS  
11.00-11.30  ESBARJO 
11.30-12.30  MATES CÀLCUL MENTAL 17
QUADERN UNITAT 02
DEURES 4. Problemes.  
ACTIVITATS PDI Multiplicació 08
Full multiplicacions 2
15.00-15.20 MGB MGB PARAULES 03 

MGB PARAULES 04

Dictat preparat 05
15.20-16:00 LLENGUA AVALUEM LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
16.00-16.15 DEURES 03 Correcció DEURES 5.
16.15-16.30

24/10 DIMECRES

0

Dimecres, 24 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Illes Medes.
09.00-10.30  EDUCACIÓ FÍSICA.
10.30-11.00 ESBARJO
11.00-11.45  GRUP 1 ENGLIHS
GRUP 2 AULA DE CIÈNCIES:

MGB: Illes Medes 07

 

Les Illes Medes 18-19

11.45-12.30

 

GRUP 1  

MGB: Illes Medes 07

Les Illes Medes 18-19

GRUP 2 ENGLIHS
15.00-15.15  MATES   CÀLCUL MENTAL 18
ACTIVITATS PDI Multiplicació 05
15.15-16.00 QUADERN UNITAT 02
Full multiplicacions 2
Les Illes Medes 18-19
16.15-16.30 6.- LECTURA PER EMPIPAR 

25/10 DIJOUS

0

Dijous, 25 d’octubre de 2018.

Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorològica.
09.00

 

 

16.30

Sortida Illes Medes

26/10 DIVENDRES

0

Divendres, 26 d’octubre de 2018.

Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorològica.

09.00

 

11.00

LLENGUA Proj. Lola Casas: La medecina d’en Jordi. 
MGB: DICTAT PARAULES 04. 

MGB: DICTAT PARAULES 05.

DICTAT PREPARAT 05
Treball 03 BN
Treball 03 Color
Comprensió Lectora: Plànol
ACTIVITATS D’AULA.
 DEURES 6
Comprensió lectora: 02.- El hambre en el mundo.
Comprensión lectora santillana. 
11.00-11.30 ESBARJO
11.30-12.30 MATES CÀLCUL MENTAL: OPERACIONS 2 MINUTS 02
QUADERN UNITAT 02
ACTIVITATS PDI Multiplicació 09
Full multiplicacions 2
*
15.45-16.15 TUTORIA REVISIÓ DEL MATERIAL
3 ORGANITZACIÓ DE L’AULA: Sotida Illes Medes.
4 CARNET LECTOR
5 MANDALA EMOCIONS: FOTO.
7 AGENDA:

6 EL REPTE DE LA SETMANA 
2 Reunió de Delegats. (23/10/2018)
DEURES 06
1
16.15-16.30 6.- LECTURA PER EMPIPAR 

7.-LECTURA PER EMPIPAR

LEM  * CABL

19/10 DIVENDRES

0

 Divendres, 19 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Sortida Illes Medes.
09.00-11.00 LLENGUA Proj. Lola Casas: 03.- La medecina d’en Jordi. 
MGB: DICTAT PARAULES 03. 

MGB: DICTAT PARAULES 04. 

DICTAT PREPARAT 04
Treball 02 BN
Treball 02 Color
Comprensió Lectora: Plànol
ACTIVITATS D’AULA.
Comprensió lectora: 01.- El cambio climático.
Comprensión lectora santillana. 
11.00-11.30 ESBARJO
11.30-12.30 MATES CÀLCUL MENTAL: OPERACIONS 2 MINUTS 02
QUADERN UNITAT 02
ACTIVITATS PDI Multiplicació 07
Full multiplicacions 1
*
15.45-16.15 TUTORIA REVISIÓ DEL MATERIAL
3 ORGANITZACIÓ DE L’AULA: Sotida Illes Medes.
4 CARNET LECTOR
5 MANDALA EMOCIONS: FOTO.
7 AGENDA:

6 EL REPTE DE LA SETMANA 
2 Funcions dels delegats de classe.

Reunió de Delegats.

DEURES 05
1
16.15-16.30 6.- LECTURA PER EMPIPAR 

7.-LECTURA PER EMPIPAR

LEM

18/10 DIJOUS

0

Dijous, 18 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos per mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Sortida Illes Medes.
09.00-10.00 ENGLISH
10.00-11.00 RELIGIÓ/VALORS SOCIALS I CÍVICS.
11.00-11.30 ESBARJO
11.30-12.30 MATES CÀLCUL MENTAL: 016
QUADERN UNITAT 02
ACTIVITATS PDI Multiplicació 06
Full multiplicacions 1
DEURES 05
15.30-16.15 MEDI MGB: I.MEDES 04
METEOROLOGIA
  AULA DE CIÈNCIES: Registre de dades EM. (Continuació)
REGISTRE NUVOLOSITAT
ILLES MEDES Les Illes Medes 18-19
 16:15-16:30 6.- LECTURA PER EMPIPAR 

7.-LECTURA PER EMPIPAR

17/10 DIMECRES

0

Dimecres, 17 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Illes Medes.
09.00-10.30  EDUCACIÓ FÍSICA.
10.30-11.00 ESBARJO
11.00-11.45  GRUP 1 ENGLIHS
GRUP 2 AULA DE CIÈNCIES:

MGB: Illes Medes 03

1.-Cicle de l’aigua:

2.- Com cercar informació a Internet.  Internet: Primers passos.

Les Illes Medes 18-19

11.45-12.30

 

GRUP 1 AULA DE CIÈNCIES: 

MGB: Illes Medes 03

1.-Cicle de l’aigua:

2.- Com cercar informació a Internet.  Internet: Primers passos.

Les Illes Medes 18-19

GRUP 2 ENGLIHS
15.00-15.15  MATES   CÀLCUL MENTAL 15
ACTIVITATS PDI Multiplicació 05
15.15-16.00 QUADERN UNITAT 02
 Full multiplicacions 1
16.15-16.30 5.- LECTURA PER EMPIPAR. (Continuar)

6.- LECTURA PER EMPIPAR 

 

16/10 DIMARTS

0

Dimarts, 16 d’octubre de 2018.

Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització sortida Illes Medes
09.00-10.00  MÚSICA  
10.00-11.00  ENGLIHS  
11.00-11.30 ESBARJO 
11.30-12.30  MATES CÀLCUL MENTAL 14
ACTIVITATS PDI Multiplicació 04
DEURES 4. correcció. – (PÀG. 2 i 3 ) (PDF)
Correcció: Material especial. ^^^^
QUADERN UNITAT 02
Full multiplicacions 1
x xx XXX
15.00-15.20 Proj. Lola Casas 01.- La medecina d’en Jordi. 

02.- La medecina d’en Jordi. 

MGB MGB PARAULES 03 

MGB PARAULES 04

Illes Medes 02
15.20-16:00 LLENGUA AVALUEM LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
16.00-16.15 ILLES MEDES Les Illes Medes 18-19
16.15-16.30 5.- LECTURA PER EMPIPAR. (Continuació)

6.- LECTURA PER EMPIPAR 

 

15/10 DILLUNS

0

Dilluns, 15 d’octubre de 2018.

 Recordar: Fotos mandala centre.
Grup 1.1.- Recollida dades estació meteorlògica.
Autorització Sortida Illes Medes.
 09.00-10.30   GRUP 1 ART & CRAFTS
 GRUP 2 Proj. Lola Casas
01.- La medecina d’en Jordi. 
MGB: Paraules MGB 03.
Illes Medes 01
El còmic Treball 02 BN

Treball 02 Color  

ESBARJO
 11.00-12.30  GRUP 1  Proj. Lola Casas 01.- La medecina d’en Jordi. 
 MGB: Paraules MGB 03.
Illes Medes 01
El còmic Treball 02 BN

Treball 02 Color

Imatge de previsualització de YouTube
GRUP 2 ART & CRAFTS
12.30-13.30 SEP Unitat 01.- Revisió llibretes.  SEP-SUMES 2m.

OPERACIONSActivitat TAC

 

15.00-15.45 GRUP 1 RÀDIO
GRUP 2 EXPRESSIÓ ORAL DEURES 03 SOLUCIÓ

Què fa aquesta gent?

15.45-16.00  PLA LECTOR  Érase una vez Don Quijote. 
16.00-16.30 SORTIDA ILLES MEDES
QUADERN DE L’ALUMNE.
Illes Medes PDI
Illes Medes Expressió Escrita
Illes Medes Expressió Oral
Illes Medes TAC
Utilitza el navegador Motxilla
5.- LECTURA PER EMPIPAR. (Continuació)

6.- LECTURA PER EMPIPAR 

 

Go to Top