El pla de lectura de l’Institut Cubelles

Si cliqueu en el següent enllaç trobareu una descripció del Pla de lectura de l’Institut Cubelles: Els context en que va néixer, els objectius plantejats, les activitats dutes a terme fins el curs 2016-2017, els resultats obtinguts i les actuacions realitzades per a difondre’l i animar d’altes centres a seguir el mateix camí:

El pla de lectura de l’Institut Cubelles

 

RESUM

L’Institut Cubelles va néixer el curs 2015-2016 com a resposta a un creixement desproporcionat de la població de Cubelles.  Des de l’inici, els nivells de promoció de curs i d’acreditació al final de les  diferents etapes van ser força inferiors als de la resta de Catalunya. El curs 2011-2012,  l’institut va apostar per afavorir la millora dels resultats educatius i la cohesió social  a través de la lectura i va participar en el projecte Pla d’impuls de la lectura promogut pel Departament d’Ensenyament. El nou equip directiu i després el claustre van  assumir les recomanacions del grup d’impuls i en especial la instauració dels trenta minuts diaris de lectura silenciosa a l’ESO. Des d’aleshores, les mesures preses, curs rere curs, en el marc del Pla de lectura han caminat de la mà d’una millora evident dels resultats educatiu i de la cohesió social dins del centre. L’institut ha fet un esforç considerable per difondre l’experiència i animar d’altres centres de secundària a seguir-la.