Projecte lingüístic de centre

Projecte lingüístic de l’Institut Cubelles

Elaborat per la coordinadora LIC, Elisenda Masgrau, i aprovat pel claustre i el consell escolar el 30 de juny de 2017.