Normativa de publicació

Els articles que es vulguin publicar, s’hauran d’enviar al professor de la matèria al correu electrònic rgraells@xtec.cat. A partir de la publicació de l’article l’alumnat podrà lliurament i amb respecte intervenir escrivint comentaris, i el professor també hi intervindrà inserint una valoració en un comentari nou.

Presentació

Aquest bloc té com a objectiu mostrar activitats realitzades per l’alumnat de 2n. d’ESO de l’Institut. És un espai d’intercanvi d’opinions que ens premetrà millorar en l’assoliment de la Competència comunicativa lingüística