Projecte Educatiu

El nostre projecte Educatiu està basat en:

1. LA MISSIÓ

La missió de la nostra escola és, a través de les eines i els recursos necessaris, formar els nostres alumnes en bons ciutadans acompanyant a les famílies.

Eduquem en valors per fomentar la capacitat de treballar, transmetem coneixements i guiem en diferents aspectes de la vida diària a famílies i alumnes.

Aquesta formació integral implica el treball conjunt amb la resta de institucions públiques, educatives i administratives, per tal d’aconseguir una societat coherent socialment implicada en els valors cívics.

2. LA VISIÓ

Volem que els nostres alumnes estiguin integrats a la societat i que siguin responsables, tolerants, competents i treballadors amb un bon rendiment acadèmic.

Volem que el nostre equip docent sigui cohesionat i estable, amb idees innovadores.

Volem que les nostres famílies siguin participatives i que s’impliquin en el dia a dia del centre, respectant les decisions del mestres i les mestres, amb una AMPA oberta i col·laboradora.

Volem que al nostre entorn hi hagi un reconeixement de l’esforç de l’equip de mestres, que es tingui una bona imatge del centre i que ens vegin com a part integrada en aquest entorn.

3. ELS VALORS

A l’escola pretenem:

Educar en la diversitat i pluralitat tenint en compte la realitat de l’escola que consisteix en un alumnat provinent de diferents cultures, nivells socioculturals i socioeconòmics i ideologies.

Aconseguir cohesió social fent que aquestes diferències no siguin un problema sinó que afavoreixin l’entesa entre tots els membres de la comunitat educativa exercitant la tolerància i el respecte cap a tots sense tenir en compte la religió, aconfessionalitat, ni el gènere, coeducació.

Educar en la responsabilitat i l’esforç valorant el treball, l’estudi i l’afany d’aprendre; essent conscients dels deures i obligacions tant l’alumnat com el professorat, aconseguint els màxims resultats per part dels alumnes alhora que es formen persones amb sensibilitat i educats emocionalment.

Educar donant a conèixer i fent viure les diferents tradicions per tal que alumnes que tenen un entorn sociocultural diferent al català puguin integrar-se a la cultura catalana, utilitzant el català com a llengua vehicular.

Així doncs i com a síntesi, per mitjà de tots aquests valors pretenem fomentar la relació entre els diferents alumnes amb un esperit de col·laboració, la seva autonomia i iniciativa personal, la responsabilitat en el treball i la millora del nivell d’atenció i de concentració, a fi d’aconseguir ciutadans que siguin competents per resoldre les diferents situacions plantejades al llarg de la seva vida i on puguin conviure amb un mínim d’ordre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *