Educació Primària

Pel que fa a Primària tenim una línia de cada grup.

24 alumnes a 1r

23 alumnes a 2n

25 alumnes a 3r

25 alumnes a 4t

23 alumnes a 5è

24 alumnes a 6è