PROJECTE INTERDISCIPLINARI 16-17

CICLE: CI

LLENGUA MATES ANGLÈS MEDI
 • Comprensió oral i escrita d’un conte en castellà: “Hansel y Gretel”.
 • Comprensió oral i escrita d’un conte: “Marta i la xocolata”.
 • Expressió escrita: inventem un poema a partir de l’obra significativa d’un autor: “La xocolata desfeta” de Miquel Martí i Pol.
 • Treball de rodolins a partir del poema “La xocolata desfeta” de Miquel Martí i Pol.
 • Unitats de mesura de massa.
 • Ús de la balança i estris de mesura.
 • El doble i la meitat.
 • Estadística: elaborem un gràfic a partir de la xocolata que més ens ha agradat.
 • Anglès: conte+mini-book.
 • Plàstica: pintem amb xocolata (experimentació i manipulació).
 • Breu història del cacau.
 • Zones on es troba el cacau
 • L’arbre i el fruit del cacau.
 • Del cacau a la xocolata.
 • ús de diferents fonts d’informació: digital, revistes (cuca fera, DOC…).

CICLE: CM

LLENGUA MATES ANGLÈS MEDI
 • Lectura i anàlisi de poema “la xocolata desfeta” de Miquel Martí i Pol.
 • Creació d’un poema sobre el tema de la xocolata.
 • La recepta a l’aula.
 • Vocabulari del món de la xocolata.
 • Cerca a internet sobre la biografia de Miquel Martí i Pol.
 • Percentatges, fraccions i decimals.
 • Unitats de mesura de massa.
 • Relació entre el percentatge i el pes que representa en base a 1kg.
 • Ús de balances i de la unitat de massa més apropiada.
 • Comparació i ordenació de mesures d’una mateixa magnitud.
 • Anglès: Vídeo + fitxa+ joc
 • Plàstica: creem el nostre lapbook.
 • Els espanyols descobreixen el cacau, a través d’un còmic.
 • procés d’elaboració de la xocolata.
 • Observació dels sacs de cacau.
 • Situació en un mapa mundi dels països productors de cacau.

CICLE SUPERIOR.

LLENGUA MATES ANGLÈS MEDI
 • Tipologia textual: text instructiu- La recepta.
 • Obra significativa d’un autor: Roald Dahl.
 • Estratègies per a la comprensió oral i escrita: tema, idees principals i rellevants.
 • Ús de fonts d’informació en suport digitals.
 • Lectura i anàlisi dels poemes “la xocolata desfeta” de Miquel Martí Pol i la “Mona” de Lola Casas.
 • Creació d’un poema.
 • Percentatges, fraccions i decimals, pes.
 • Unitats de mesura: massa.
 • Relació entre el percentatge i el pes que representa en base 1kg.
 • Ús de balances i de la unitat de massa més apropiada.
 • Comparació i ordenació de mesures d’una mateixa magnitud.
 • Resolució de problemes relacionats amb la xocolata.
 • Resolució d’un joc de pistes.
 • Lectura d’un text per copsar el sentit general i extreure’n informació específica.
 • Identificació del lèxic d’un tema específic.
 • Comprensió global i específica de textos orals (a través d’un vídeo) per a la realització d’una tasca concreta.
 • Cerca d’informació específica per a resoldre uns enigmes.
 • Plàstica: creació del nostre lapbook.
 • Origen del cacau:
 1. cacauer.
 2. països productors i condicions climàtiques.
 • història de la xocolata.
 • curiositats sobre la xocolata.

EDUCACIÓ INFANTIL

LLENGUA MATES ANGLÈS MEDI
 • Tipologia textual: el conte.
 • Tipologia textual: la recepta.
 • Tipologia textual: el poema.
 • Treball de vocabulari.
 • Treball de la cançó: “la xocolata”.
 • Comparació de mesura  dels diferents estats de la xocolata: pols, líquid i sòlid a partir de balances i diferents estris i pots.
 • Les capacitats: 1l, 1/2l 1/4l. Conceptes: ple, buit, mig ple, mig buit…amb xocolata líquida
 • Càlcul mental.
 • Iniciació a les fraccions: meitat, meitat de la meitat (un quart), peces de xocolata que hi ha en una meitat, en un quart…
 • Les formes geomètriques que podem trobar en les xocolates: treball d’agrupació, associació…
 • Estadística a partir de les preferències dels alumnes.
 • Comprensió oral del conte: “Hansel & Gretel”.
 • Aprenem una cançó relacionada amb la xocolata: mega yummy bear drinking hot chocolate” i “TuTiTu specials chocolate”
 • Treball de vocabulari relacionat amb el conte i la xocolata.
 • Orígens de la xocolata.
 • Tipus de xocolata.
 • Estats de la xocolata.
 • Experimentació i manipulació de la xocolata: pintar, estampar, crear una caseta, tastets de xocolata…