SERVEIS

L’escola disposa dels següents serveis:
Acollida Matinal : organitzada i gestionada per l’AMPA
Menjador: organitzada per SCOLAREST i gestionada pel Consell Comarcal
Activitats Extraescolars:  organitzades i gestionades per l’AMPA