4.2- Normes d’organització i funcionament (NOFC)

És el document que regula l’organització i el funcionament de l’escola. També és l’eina que ens ajuda a potenciar un clima de treball favorable i una bona convivència. En aquests moments l’estem revisant i actualitzant.

NOFC.pdf by Gaspar de Queralt