S1

SESSIÓ 1 mes ACTUACIONS mes SEGUIMENT mes

 

1.- Benvinguda, nous companys i companyes.

2.- Informacions.

3.- Actuacions a l’escola.

4.- Dinamització de la robòtica a la comarca.

5.- Precs i preguntes.