S5

SESSIÓ 5 mes ACTUACIONS mes SEGUIMENT mes

 

1.- Informacions:

IX Jornada de Programació i Robòtica Educatives
Signatura digital. DNI electrònic.

2.- Jocs de pregunta-resposta:

Programes
Kahoot!
Plickers

3.- Codis QR:

Generador 01 de codis
LECTOR de codis

3.- Dinamització de la robòtica a la comarca:

Scratch per a docents:
Fer la tasca: carrera pel desert.

4.- Precs i preguntes: