S7

SESSIÓ 07  ACTUACIONS 07  SEGUIMENT

 

1.- Notícies i novetats

Pla de Formació de Zona. Formulari
La revista escolar
MHM

2.- Seguiment SERVIDORS

Actuacions
Control de les còpies de seguretat.
Protocol vacances.

3.- Actualitzacions XP

Actualitzacions 13
Instal·lar una segona consola
Proper curs win7

4.- Recursos TIC

Afegir apps al chrome o al drive

5.- Projectes CRP

Valoració maqueta win7