S2

SESSIÓ 02  ACTUACIONS 02  SEGUIMENT

 

1.- Notícies i novetats

Redireccionar les pàgines web antigues
Correu electrònic corporatiu
Cursos d’autoaprenentatge a Odisea
S’ha començat el pilotatge d’impressores al centre Joana d’Empúries

2.- Georeferenciació i Geolocalització

Juguem!
Geolocalització de la nostra escola
Mobile History Map

3.- Les nostres experiències

Escola Pla de Dalt
Escola Rocalba