Category Archives: Notícies

COMUNICAT DE L’AMPA

Apreciadas familias,

Iniciamos un nuevo curso y desde el AMPA os proponemos una serie de actividades dirigidas a todos los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, así como algunas para madres y padres. Estas actividades han tenido hasta la fecha muy buena aceptación, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia que deseéis hacer. La única condición para realizarlas es formar un grupo mínimo de 10 personas para iniciar la actividad.

Las actividades que os proponemos este año son:

Guitarra

Fútbol Sala masculino y femenino

Danza del vientre

Clases de repaso (inglés, matemáticas)

Informática para padres (nivel iniciación y avanzado)

Inglés para padres

Manualidades

Yoga

Y todo lo que propongáis…

Para inscripciones y más información podéis dirigiros al A.M.PA. los martes y jueves de 17h. A 18h. o bien en los siguientes teléfonos:

AMPA: 933776854

Leonor de la Cruz: 626356417

Mª Ángeles Gil: 626465383

Os animamos a participar!

AMPA IES SEP ESTEVE TERRADAS I ILLA

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ PER A L’ALUMNAT PQPI

Són beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2011-2012, per a alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris.

Nota prèvia informativa per a l’alumnat PQPI del curs 2010-2011.

L’alumne/a que el curs 2010-2011 va acabar un PQPI amb certificat acadèmic positiu i, durant el curs 2011-2012 cursi tots els mòduls C que li calen per obtenir el títol de graduat/da en ESO pot sol·licitar un ajut econòmic complementari de manteniment.

La presentació d’aquestes sol·licituds es farà en el centre on es matriculi als mòduls C, generalment en els centres de formació de persones adultes. Per tant, els alumnes interessats han de sol·licitar més informació en aquests centres.

Per a més informació fer un clic aquí.

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

 • Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general:

 • Component de compensació de l’absència d’ingressos de naturalesa laboral a conseqüència de la dedicació a l’estudi (beca salari).

  • Component per a despeses de desplaçament entre el domicili familiar i el centre docent on s’estudia o el lloc on es fan les pràctiques d’un cicle formatiu.
  • Component per a les despeses de residència durant el curs fora del domicili familiar.
  • Component per al material escolar necessari per als estudis.
  • Component per a despeses d’escolarització en centres no sostinguts o parcialment sostinguts amb fons públics.
  • Component de manteniment per a l’alumnat del mòdul voluntari dels PQPI.
  • Suplements de ciutats
  • Ajuts per a despeses derivadas de la realització del projecto de fi de carrera.
 • Beques de mobilitat

A qui va dirigit?

Les beques i els ajuts a l’estudi de caràcter general són per a alumnes de batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, estudis d’idiomes en escoles oficials, ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors o estudis militars superiors.

Les beques de mobilitat són per als alumnes d’ensenyaments artístics superiors (en la modalitat presencial) en centres ubicats en una comunitat autònoma diferent a la del seu domicili familiar.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de setembre de 2011.

Aquest tràmit es pot trobar a:

Per temes > Educació i formació > Suport a l’alumnat

INFORMACIÓ PER ALS NOUS ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, CURS 2011/12.

Amb aquest document us volem donar la benvinguda a l’Institut  Esteve Terradas. També us oferim informacions bàsiques i alhora rellevants que necessitareu al llarg de la vostra estada al centre.

Una vegada matriculats és important que prepareu els llibres corresponents als crèdits/mòduls del vostre curs. El dia de la presentació us mostrarem l’Institut, les aules, tallers i espais on desenvolupareu l’activitat acadèmica. En començar el curs, els vostres tutors/es us explicaran el funcionament del centre i el desplegament curricular del cicle formatiu en el que us heu matriculat.

El primer dia de classes, el professorat us explicarà el contingut i activitats que realitzareu en els mòduls/crèdits formatius, el sistema d’avaluació i recuperació, la metodologia educativa que se seguirà i tots aquells dubtes que els hi plantegeu. Disposareu per escrit tota aquesta documentació en paper o bé digitalitzada a la plataforma del mòdul formatiu.

Us informem que durant tot el temps que duri la vostra estada a l’Institut, disposareu d’un professor/a que us guiarà i tutoritzarà, de forma personalitzada, de la mateixa manera tindreu assignat un tutor/a per a la realització de les pràctiques a l’empresa (Formació en Centres de Treball).

Els aspectes relacionats amb l’assistència, les normes, els drets i deures, la comunicació dins del centre, i amb les famílies, els informes de seguiment acadèmic i d’aprenentatge, les necessitats detectades de reforç que recomanarem que realitzi l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, així com els valors que guien l’acció formativa del nostre Institut, els trobareu en l’apartat de documentació del centre a la nostra web. Disposeu d’un resum a la guia de l’alumnat d’FP a la versió online que es pot trobar des d’aquest mateix document.

Gairebé totes les aules del centre disposen d’ordinadors per l’alumnat. En el cas que vulgueu utilitzar el vostre portàtil de casa, haurà de ser una mesura consensuada amb el vostre professorat. Heu de saber que disposem de wifi a tot l’Institut. En el cas que es necessiti una clau de connexió, demaneu-la al vostre tutor/a. Recordeu de mirar periòdicament el correu electrònic que us vam proporcionar a principi de curs, així com la web i la guia de l’alumnat online.

Les famílies de l’alumnat de 1r curs d’FP grau mitjà rebreu un informe i una convocatòria de reunió amb el tutor/a, a través del vostre fill/a, desprès de l’avaluació inicial del mes d’octubre. Totes les famílies que tinguin fills al centre menors de 18 anys podeu demanar entrevistes als corresponents tutors/es, si s’escau.

En els butlletins de notes s’informarà si s’ha superat el 10% de les hores de no assistència, la qual cosa suspèn el dret a l’avaluació continua. Tot i que el dret a l’assistència a classe no es perd, cal que l’alumnat i les seves famílies vetllin per tal que aquesta circumstància no es produeixi ja que el nostre sistema d’ensenyament necessita de l’assistència regular al centre per tal d’obtenir el màxim benefici de l’aprenentatge.

 • Inici de classes:
  • 1r curs d’FP de grau mitjà: dilluns 12 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.
  • 2n curs d’FP de grau mitjà: dilluns 12 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.
  • 1r curs d’FP de grau superior: dilluns 19 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.
  • 1r curs d’FP de grau superior de Secretariat: dilluns 19 de setembre a les 17.00h. a l’aulari d’Administració d’Empreses.
  • 2n curs d’FP de grau superior: dilluns 19 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.
  • PQPI: FIAP de jardineria i manteniment: Dimarts 13 a les 12.00h. a l’aula FIAP.

Proves accés Universitat CFGS

Calendari provisional de matrícula a les proves (telemàtica):

– juny del 16 al 23 maig.

– setembre del 22 al 27 juliol.

Lliurament documentació definitiva, màxim 6 de juny:

Exàmens:

– juny 15, 16 i 17.

– setembre 6, 7 i 8.

Preinscripció Universitat:

Abans de 5 juliol

PD. Teniu els enllaços d’Internet en aquesta mateixa web.

Orientació acadèmica i laboral

El dimecres 2 de març’11 realitzarem les següents activitats d’orientació:

Horari

CF de GM

CF de GS

17h

Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

DESCANS

18.30h.

Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

19.30h.

PRECSA: Autotreball

Lloc: Sala d’actes