COMUNICAT DE L’AMPA

Apreciadas familias,

Iniciamos un nuevo curso y desde el AMPA os proponemos una serie de actividades dirigidas a todos los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, así como algunas para madres y padres. Estas actividades han tenido hasta la fecha muy buena aceptación, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia que deseéis hacer. La única condición para realizarlas es formar un grupo mínimo de 10 personas para iniciar la actividad.

Las actividades que os proponemos este año son:

Guitarra

Fútbol Sala masculino y femenino

Danza del vientre

Clases de repaso (inglés, matemáticas)

Informática para padres (nivel iniciación y avanzado)

Inglés para padres

Manualidades

Yoga

Y todo lo que propongáis…

Para inscripciones y más información podéis dirigiros al A.M.PA. los martes y jueves de 17h. A 18h. o bien en los siguientes teléfonos:

AMPA: 933776854

Leonor de la Cruz: 626356417

Mª Ángeles Gil: 626465383

Os animamos a participar!

AMPA IES SEP ESTEVE TERRADAS I ILLA

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES I AJUTS DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ PER A L’ALUMNAT PQPI

Són beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2011-2012, per a alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris.

Nota prèvia informativa per a l’alumnat PQPI del curs 2010-2011.

L’alumne/a que el curs 2010-2011 va acabar un PQPI amb certificat acadèmic positiu i, durant el curs 2011-2012 cursi tots els mòduls C que li calen per obtenir el títol de graduat/da en ESO pot sol·licitar un ajut econòmic complementari de manteniment.

La presentació d’aquestes sol·licituds es farà en el centre on es matriculi als mòduls C, generalment en els centres de formació de persones adultes. Per tant, els alumnes interessats han de sol·licitar més informació en aquests centres.

Per a més informació fer un clic aquí.

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

 • Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general:

 • Component de compensació de l’absència d’ingressos de naturalesa laboral a conseqüència de la dedicació a l’estudi (beca salari).

  • Component per a despeses de desplaçament entre el domicili familiar i el centre docent on s’estudia o el lloc on es fan les pràctiques d’un cicle formatiu.
  • Component per a les despeses de residència durant el curs fora del domicili familiar.
  • Component per al material escolar necessari per als estudis.
  • Component per a despeses d’escolarització en centres no sostinguts o parcialment sostinguts amb fons públics.
  • Component de manteniment per a l’alumnat del mòdul voluntari dels PQPI.
  • Suplements de ciutats
  • Ajuts per a despeses derivadas de la realització del projecto de fi de carrera.
 • Beques de mobilitat

A qui va dirigit?

Les beques i els ajuts a l’estudi de caràcter general són per a alumnes de batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, estudis d’idiomes en escoles oficials, ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors o estudis militars superiors.

Les beques de mobilitat són per als alumnes d’ensenyaments artístics superiors (en la modalitat presencial) en centres ubicats en una comunitat autònoma diferent a la del seu domicili familiar.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 30 de setembre de 2011.

Aquest tràmit es pot trobar a:

Per temes > Educació i formació > Suport a l’alumnat

INFORMACIÓ PER ALS NOUS ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, CURS 2011/12.

Amb aquest document us volem donar la benvinguda a l’Institut  Esteve Terradas. També us oferim informacions bàsiques i alhora rellevants que necessitareu al llarg de la vostra estada al centre.

Una vegada matriculats és important que prepareu els llibres corresponents als crèdits/mòduls del vostre curs. El dia de la presentació us mostrarem l’Institut, les aules, tallers i espais on desenvolupareu l’activitat acadèmica. En començar el curs, els vostres tutors/es us explicaran el funcionament del centre i el desplegament curricular del cicle formatiu en el que us heu matriculat.

El primer dia de classes, el professorat us explicarà el contingut i activitats que realitzareu en els mòduls/crèdits formatius, el sistema d’avaluació i recuperació, la metodologia educativa que se seguirà i tots aquells dubtes que els hi plantegeu. Disposareu per escrit tota aquesta documentació en paper o bé digitalitzada a la plataforma del mòdul formatiu.

Us informem que durant tot el temps que duri la vostra estada a l’Institut, disposareu d’un professor/a que us guiarà i tutoritzarà, de forma personalitzada, de la mateixa manera tindreu assignat un tutor/a per a la realització de les pràctiques a l’empresa (Formació en Centres de Treball).

Els aspectes relacionats amb l’assistència, les normes, els drets i deures, la comunicació dins del centre, i amb les famílies, els informes de seguiment acadèmic i d’aprenentatge, les necessitats detectades de reforç que recomanarem que realitzi l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, així com els valors que guien l’acció formativa del nostre Institut, els trobareu en l’apartat de documentació del centre a la nostra web. Disposeu d’un resum a la guia de l’alumnat d’FP a la versió online que es pot trobar des d’aquest mateix document.

Gairebé totes les aules del centre disposen d’ordinadors per l’alumnat. En el cas que vulgueu utilitzar el vostre portàtil de casa, haurà de ser una mesura consensuada amb el vostre professorat. Heu de saber que disposem de wifi a tot l’Institut. En el cas que es necessiti una clau de connexió, demaneu-la al vostre tutor/a. Recordeu de mirar periòdicament el correu electrònic que us vam proporcionar a principi de curs, així com la web i la guia de l’alumnat online.

Les famílies de l’alumnat de 1r curs d’FP grau mitjà rebreu un informe i una convocatòria de reunió amb el tutor/a, a través del vostre fill/a, desprès de l’avaluació inicial del mes d’octubre. Totes les famílies que tinguin fills al centre menors de 18 anys podeu demanar entrevistes als corresponents tutors/es, si s’escau.

En els butlletins de notes s’informarà si s’ha superat el 10% de les hores de no assistència, la qual cosa suspèn el dret a l’avaluació continua. Tot i que el dret a l’assistència a classe no es perd, cal que l’alumnat i les seves famílies vetllin per tal que aquesta circumstància no es produeixi ja que el nostre sistema d’ensenyament necessita de l’assistència regular al centre per tal d’obtenir el màxim benefici de l’aprenentatge.

 • Inici de classes:
  • 1r curs d’FP de grau mitjà: dilluns 12 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.
  • 2n curs d’FP de grau mitjà: dilluns 12 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.
  • 1r curs d’FP de grau superior: dilluns 19 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.
  • 1r curs d’FP de grau superior de Secretariat: dilluns 19 de setembre a les 17.00h. a l’aulari d’Administració d’Empreses.
  • 2n curs d’FP de grau superior: dilluns 19 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.
  • PQPI: FIAP de jardineria i manteniment: Dimarts 13 a les 12.00h. a l’aula FIAP.

Proves accés Universitat CFGS

Calendari provisional de matrícula a les proves (telemàtica):

– juny del 16 al 23 maig.

– setembre del 22 al 27 juliol.

Lliurament documentació definitiva, màxim 6 de juny:

Exàmens:

– juny 15, 16 i 17.

– setembre 6, 7 i 8.

Preinscripció Universitat:

Abans de 5 juliol

PD. Teniu els enllaços d’Internet en aquesta mateixa web.

Orientació acadèmica i laboral

El dimecres 2 de març’11 realitzarem les següents activitats d’orientació:

Horari

CF de GM

CF de GS

17h

Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

DESCANS

18.30h.

Orientació acadèmica per continuar estudiant en la mateixa família professional, a càrrec del tutor/a.

Lloc: Aula de la Família professional

Orientació acadèmica

Lloc: Sala d’actes

19.30h.

PRECSA: Autotreball

Lloc: Sala d’actes

PRECSA: Centre d’empreses

El Centre d´Empreses Baix Llobregat està a l´edifici de La FIRA de Cornellà, excel·lentment accessible en vehicle i comunicat amb transport públic (FCG, Autobusos) i a 10 minuts de l´Aeroport de Barcelona-El Prat

CENTRE D´EMPRESES BAIX LLOBREGAT C. Tirso de Molina núm.36 Edifici Precsa Cornellà de Llobregat 08940
Barcelona

Tel. 93 474 80 42
Fax: 93 474 24 66
Mail: info@cornellaempren.com

Nova web de Porta22

El Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa estrena avui un nou website per a l’orientació, recerca de feina i desenvolupament professional.

Tots els recursos disponibles, a internet.

Des d’ara tindràs disponible a la nova web tots els continguts i recursos que fins ara eren accessibles exclusivament des de l’equipament Porta22: guies interactives, cercador amb més de 900 ocupacions de 20 sectors econòmics diferents o tests interactius per a orientar la teva carrera professional i trobar feina. També trobaràs recomanacions, consells i tutorials per assolir el teu objectiu professional.

A partir d’ara pots consultar en detall les Activitats Grupals dirigides que oferim per al teu alumnat. Mitjançant diferents monogràfics de 2 hores de durada podràs treballar aspectes de l’orientació acadèmica i professional, la recerca de feina o els valors del treball.
Entra i escull el monogràfic que més s’adapti a les necessitats del teu grup classe.

Accés Universitat

Admissió des de CFGS: taula de ponderacions

 Admissió des dels títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, estableix el procediment d’accés dels estudiants que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents. Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la seva nota d’accés, tal com estableix el Reial decret 558/2010, de 7 de maig, i l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre.

El contingut dels temaris sobre els quals versaran els exercicis de la prova específica serà l’establert per al currículum de les matèries de modalitat de segon de batxillerat. A Catalunya aquestes matèries són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau

Per a més informació podeu consultar el document següent: Titulats tècnics superiors i accés a la universitat a partir de la preinscripció 2011.

La nota d’admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Important: Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2011 i 2012, s’especifiquen a continuació: 
Quadre de ponderacions de 2011 Annex.
Quadre de ponderacions de 2012 Annex.
(Aquests annexos poden presentar modificacions, per tant es recomana consultar-ne la darrera actualització).

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat, fins al 30 de setembre’10

Aquesta convocatòria recull les beques següents:

 • Beques de caràcter general per estudiar en la comunitat autònoma de residència: ajuts de compensació, per a desplaçament, per a residència fora del domicili familiar, per a material, suplement bàsic i per a despeses d’escolarització.
 • Beques de mobilitat per estudiar en una comunitat autònoma diferent de la del domicili familiar.

A qui va dirigit?

 • Als estudiants de batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior, programes de qualificació professional inicial, curs de preparació per a les proves d’accés a la formació professional (impartit per centres públics), ensenyaments artístics professionals i superiors, ensenyaments esportius, estudis d’idiomes en EOI i estudis religiosos i militars superiors.
 • Les beques de mobilitat per estudiar en una comunitat autònoma diferent de la del domicili familiar són per a l’alumnat d’ensenyaments artístics superiors i altres estudis superiors.
 • La beca per a projecte és per a l’alumnat que ha de fer un projecte per obtenir el títol (excepte en el cas que el projecte constitueixi una assignatura del pla d’estudis o si es porta a terme simultàniament amb el curs).

Termini: del 5 de juliol al 30 de setembre de 2010.

INFORMACIÓ PER ALS NOUS ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Amb aquest document us volem donar la benvinguda a l’Institut IES-SEP Esteve Terradas. També us oferim informacions bàsiques i alhora rellevants que necessitareu al llarg de la vostra estada al centre.

Una vegada matriculats és important que prepareu els llibres corresponents als crèdits/mòduls del vostre curs. El dia de la presentació us mostrarem l’Institut, les aules, tallers i espais on desenvolupareu l’activitat acadèmica. En començar el curs, els vostres tutors/es us explicaran el funcionament del centre i el desplegament curricular del cicle formatiu en el que us heu matriculat.

El primer dia de classes, el professorat us explicarà el contingut i activitats que realitzareu en els mòduls/crèdits formatius, el sistema d’avaluació i recuperació, la metodologia educativa que se seguirà i tots aquells dubtes que els hi plantegeu. Rebreu per escrit tota aquesta documentació.

Us informem que durant tot el temps que duri la vostra estada a l’Institut, disposareu d’un professor/a que us guiarà i tutoritzarà, de forma personalitzada, de la mateixa manera tindreu assignat un tutor/a per a la realització de les pràctiques a l’empresa (Formació en Centres de Treball).

Els aspectes relacionats amb l’assistència, les normes, els drets i deures, la comunicació dins del centre, i amb les famílies, els informes de seguiment acadèmic i d’aprenentatge, les necessitats detectades de reforç que recomanarem que realitzi l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, així com els valors que guien l’acció formativa del nostre Institut, els trobareu en l’apartat de documentació del centre a la nostra web. Disposeu d’un resum a la guia de l’alumnat d’FP, tant en la versió paper que us donem a la matriculació (agenda), com a la versió online que es pot trobar des d’aquest mateix document.

Gairebé totes les aules del centre disposen d’ordinadors per l’alumnat. En el cas que vulgueu utilitzar el vostre portàtil de casa, haurà de ser una mesura consensuada amb el vostre professorat. Heu de saber que disposem de wifi a tot l’Institut. En el cas que es necessiti una clau de connexió, demaneu-la al vostre tutor/a. Recordeu de mirar periòdicament el correu electrònic que us vam proporcionar a principi, així com la web i la guia de l’alumnat online.

Les famílies de l’alumnat de 1r curs d’FP grau mitjà rebreu un informe i una convocatòria de reunió amb el tutor/a, a través del vostre fill/a, desprès de l’avaluació inicial del mes d’octubre. Totes les famílies que tinguin fills al centre menors de 18 anys podeu demanar entrevistes als corresponents tutors/es, si s’escau.

En els butlletins de notes s’informarà si s’ha superat el 10% de les hores de no assistència, la qual cosa suspèn el dret a l’avaluació continua. Tot i que el dret a l’assistència a classe no es perd, cal que l’alumnat i les seves famílies vetllin per tal que aquesta circumstància no es produeixi ja que el nostre sistema d’ensenyament necessita de l’assistència regular al centre per tal d’obtenir el màxim benefici de l’aprenentatge.

 • Inici de classes:

1r curs d’FP de grau mitjà: dimarts 7 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.

2n curs d’FP de grau mitjà: dimarts 7 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.

1r curs d’FP de grau superior: dimarts 14 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.

1r curs d’FP de grau superior de Secretariat: dimarts 14 de setembre a les 17.00h. a l’aulari d’Administració d’Empreses.

2n curs d’FP de grau superior: dimarts 14 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.

PQPI: FIAP de jardineria i manteniment: Dimarts 14 a les 12.00h. a l’aula FIAP.

 • Llistat de llibres per cicles formatius i grups:

http://www.xtec.cat/~jandres1/documents/indexllibres.htm

 • Guia d’orientació d’estudis de Formació Professional:

Guia de l’alumnat de Formació Professional:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas

Resum del Reglament de règim intern:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas/rri/

Resum sistema d’avaluació:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas/avaluacio-i-promocio/

Documentació bàsica del centre:

http://www.xtec.net/~jandres1/documents/indexdocuments.htm

 • Web del centre:

http://www.iesesteveterradas.com/web/

 • Campus virtual:

http://www.iesesteveterradas.com/moodle/

 • Departament d’Educació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

http://www.xtec.cat

http://www.xtec.cat/estudis/fp/

Accés Universitat 2010. Canvis per a l’alumnat d’FP els propers cursos.

Aquest curs i el 2010/11/12  hi ha canvis en l’accés als estudis Universitaris. Per a l’alumnat que ha cursat un CFGS cal tenir present els canvis pels propers cursos segons l’establert al BOE. En aquest enllaç teniu un resum. No deixeu de consultar les webs següents:

Oficina d’Orientació per a l’accés a la universitat
Url:http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins.htm

Orientauniversia
Url:http://www.orienta.universia.es
Web d’orientació acadèmica i professional (EDU365.CAT)
Url:http://www.edu365.cat/
Estudiar i formar-se a la Universitat
Url:http://www.cat365.net/Inici/FetsVitals/EstudiariFormar-se/?=1
Orientació Professional i d’estudi
Url:http://www.cat365.net/Inici/FetsVitals/EstudiariFormar-se/12_16/Orientacio/?=1
Servei d’Ocupació de Catalunya
Url:http://www.oficinatreball.net
Barcelona Activa
Url:http://www.barcelonactiva.cat

Les dates de les preinscripcions són:
Del 7 de juny al 5 de juliol (ambdós inclosos).

Proves d’accés als CFGS

Calendari:

Més informació

– Inscripció a les proves: del 8 al 22 de març del 2010
– Assignació de centre (per presentar la documentació i fer la prova): 13 d’abril del 2010
– Presentació de la documentació: del 13 al 20 d’abril del 2010
– Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les proves: 23 d’abril del 2010
– Període per presentar reclamacions: del 23 al 27 d’abril del 2010
– Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades: 29 d’abril del 2010
– Prova: 7 de maig del 2010 (part comuna) i 12 de maig del 2010 (part específica)
– Publicació de les qualificacions provisionals: 25 de maig del 2010
– Període per presentar reclamacions: del 25 al 27 de maig del 2010
– Publicació de les qualificacions definitives i lliurament de certificats: 31 de maig del 2010
– Termini per presentar una segona reclamació: 4 de juny del 2010

Curs d’anglès modalitat d’autoformació

Benvolgut/da alumne/a,

 

Us volem informar sobre un programa educatiu impulsat directament des de l’alcaldia de l’Ajuntament de Cornellà que  ofereix per aquest curs escolar, a tots els instituts públics de la ciutat. La proposta consisteix en que els vosaltres tingueu la possibilitat  fora de l’horari lectiu i des de casa o bé des del propi centre, de complementar l’aprenentatge de la llengua anglesa que fan a l’aula amb la utilització d’un programa informàtic que permeti millorar el seu nivell d’anglès, que us  serà útil per la vostra vida personal i professional. 

 

La proposta que ens ha fet l’Ajuntament i que nosaltres hem pogut conèixer i valorar  molt positivament, consisteix en posar a l’abast dels alumnes la utilització d’un programa informàtic anomenat DynEd d’aprenentatge de  l’anglès. Aquest és un sistema innovador quant a la metodologia, però que compta amb més de 20 anys d’experiència en diferents països i amb resultats molt satisfactoris.

 

Aquest sistema disposa d’un programari interactiu molt ampli i adequat a tots els nivells de l’ESO, batxillerat i cicles formatius. A més, permet que cada alumne aprengui a un nivell apropiat segons els seus coneixements, les seves habilitats especifiques, la seva motivació i la seva capacitat de treball.

 

Els alumnes poden utilitzar els programes DynEd amb o sense una connexió activa a Internet ja que un cop  instal·lats, es pot  treballar en qualsevol moment i lloc. Un altre aspecte important és que els alumnes disposaran d’un professor nadiu que farà tutories via telefònica a cada  alumne,  per resoldre qualsevol dubte, orientar-los i fer- lis les recomanacions d’estudi pertinents. A més el sistema permet a aquest tutor  saber el temps que cada alumne hi dedica i com va avançant.

 

Per últim, dir-vos que aquest projecte  s’iniciarà el mes d’octubre i s’establirà una coordinació amb el tutor del programa DynEd i els professors d’anglès del centre per avaluar el rendiment dels alumnes i la eficàcia del sistema. El cost esta subvencionat per l’Ajuntament i únicament es contempla el pagament de 5€ mensuals per part dels alumnes.

 

Cordialment,

 

Vicent Vallés                                     Olga Quesada

Coordinador pedagògic                     Cap del departament de llengües estrangeres

                                                                                                                     Octubre 2009

Reunió de delegats FP, dimecres 28 d’octubre’09

A l’atenció del delegat/da,

 

Et convoco a una reunió de Delegats que realitzarem el dimecres 28 d’Octubre, a les 13,30 hores, a la sala d’actes , amb el següent ordre del dia:

 

 

1.- Presentació de les funcions dels delegats

 

2.- Elecció dels representants a la Junta Permanent de Delegats.

 

3.- Procediments en el cas de convocatòria de vaga.

 

4.- Resum dels buidat de les enquesta d’inici

 

5.- Precs i preguntes

Pla per fomentar la lectura

Calendari de lectura previst per al curs 2009-2010

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 a 9h.

3 NOVEMBRE

16 DESEMBRE

19 MARÇ

9a 10h.

19 ABRIL

10 NOVEMBRE

13 GENER

11 FEBRER

26 MARÇ

10 a 11h.

5 OCTUBRE

26 ABRIL

17 NOVEMBRE

20 GENER

18 FEBRER

2 ABRIL

11:30

a 12:30h.

12 OCTUBRE

3 MAIG

24 NOVEMBRE

27 GENER

25 FEBRER

9 ABRIL

12:30

a 13:30h.

 

19 OCTUBRE

10 MAIG

1 DESEMBRE

3 FEBRER

4 MARÇ

16 ABRIL

13:30

a 14.30h.

26 OCTUBRE

8 DESEMBRE

11 MARÇ

 

Els dies que hi ha festa o d’altres activitats no es realitzarà l’hora de lectura.

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

Amb data 20 juny  (BOE núm. 149) s’ha publicat la resolució de 3 de juny de 2009 de convocatòria de beques i ajuts per a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris per al curs 2009/2010.

 

Quin alumnat pot sol·licitar les beques:

 

          Batxillerat

          Cicles formatius grau mitjà

          Cicles formatius grau superior

          Curs preparatori a les proves d’accés

          Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS .       30 de setembre de 2009

Lloc per presentar les sol·licituds ………………………..        SECRETARIA DEL CENTRE    

 

 

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a l’adreça següent del Ministerio de Educación (MEC):   

 

https://www.educacion.es/becasmec/CiudadanoGenerales.do?COD_CONV=AE&SECUENCIA=2

 

 

Per més informació aquí

Inici del curs 2009/10. informació important!!!

Amb aquest document us volem donar la benvinguda a l’Institut i donar-vos unes dades bàsiques i imprescindibles que necessitareu aquest curs durant el desenvolupament dels vostres estudis.

Una vegada matriculats prepareu els llibres corresponents als crèdits dels vostres cursos. El dia de la presentació us ensenyarem l’Institut, les aules, tallers  i espais on desenvolupareu l’activitat acadèmica.

Els vostres tutors us explicaran el funcionament del centre i el desplegament curricular del curs en el que us heu matriculat.

El primer dia de classes el professorat us explicarà el contingut dels crèdits, el sistema d’avaluació i recuperació, la metodologia educativa que se seguirà i tots aquells dubtes que els hi plantegeu. Rebreu per escrit tota aquesta documentació.

Us informem que durant tot el temps que duri la vostra estada a l’Institut, disposareu d’un professor/a que us guiarà  i tutoritzarà, de forma personalitzada, de la mateixa manera tindreu assignat amb un tutor/a per a la realització de les pràctiques a l’empresa (Formació en Centres de Treball).

En totes les aules del centre disposem d’ordinadors. Si voleu portar el vostre portàtil, heu de saber que disposem de wifi a tot l’Institut. En aquest cas,  demaneu al vostre tutor/a que us proporcioni una clau de connexió. Recordeu de mirar periòdicament el correu electrònic que us vam proporcionar a la matrícula, així com la web i la guia de l’alumnat.

1. Inici de classes:

a. 1r curs d’FP de grau mitjà: Dilluns 14 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.

b. 2n curs d’FP de grau mitjà: Dilluns 14 de setembre a les 17.00h. a la sala d’actes.

c. 1r curs d’FP de grau superior: Dilluns 21 de setembre a les 12.30h. a la sala d’actes.

d. 1r curs d’FP de grau superior de Secretariat: Dilluns 21 de setembre a les 17.00h. a l’aulari d’Administració d’Empreses.

e. 2n curs d’FP de grau superior: Dilluns 21 de setembre a les 17.00h a l’aulari de l’especialitat.

f. PQPI: FIAP de jardineria i manteniment: Pendent

2. Llistat de llibres per cicles formatius i grups:

a. http://www.xtec.cat/~jandres1/documents/indexllibres.htm

3. Guia d’orientació d’estudis de Formació Professional:

a. Guia de l’alumnat de Formació Professional:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas

b. Resum del Reglament de règim intern:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas/rri/

c. Resum sistema d’avaluació:

http://blocs.xtec.cat/fpiesesteveterradas/avaluacio-i-promocio/

4. Web del centre:

http://www.iesesteveterradas.com/web/

5. Campus virtual:

http://www.iesesteveterradas.com/moodle/

6. Departament d’Educació:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

7. XTEC. Xarxa telemàtica educativa de Catalunya:

http://www.xtec.net/index.htm

8. Web d’FP del Departament d’Educació:

http://www.xtec.cat/estudis/fp/

 

 

Preinscripció Universitària, curs 2009-10

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari -estudis oficials i homologats i títols propis.

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic, cal fer la preinscripció universitària.

Aquesta preinscripció es pot formalitzar per Internet a l’adreça web: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria de juny

Del 3 de juny al 6 de juliol (ambdós inclosos).

Més informació a la web del Comissionat per a Universitats i Recerca:

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/index.html

Proves d’accés als Cicles Formatius

Informació general

Enllaç a la web del Departament d’Educació

El Departament d’Educació convoca, per a l’any 2009, les proves d’accés a als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica.

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau mitjà cal tenir complerts 17 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2009.

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents:
– tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2009 o
– tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2009 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d’ensenyaments d’esports de grau mitjà, del mateix grup d’itineraris, segons s’indica a l’annex 2 de la resolució de convocatòria. El document justificatiu és el títol o resguard de sol·licitud del títol.

Podeu consultar els temaris i els criteris d’avaluació de la prova d’accés a la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener (DOGC 4808, de 26.01.2007):
– per al grau mitjà vegeu l’annex 15 i
– per al grau superior vegeu l’annex 16;
– temari d’Història: vegeu l’annex 11 de la resolució de convocatòria.

Consulteu les exempcions podeu demanar:
– per al grau mitjà: vegeu l’apartat 12.3 de la resolució de convocatòria,
– per al grau superior: vegeu a l’apartat 13.3 de la resolució de convocatòria.


Calendari

Inscripció a totes les proves: del 9 al 23 de març de 2009.

Prova d’accés a grau mitjà: 6 de maig de 2009.
Prova d’accés a grau superior: 13 i 19 de maig de 2009.

– Publicació de la llista de centres on es farà a prova: abans del dia 6 de març de 2009.
– Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: no més tard del dia 24 d’abril de 2009. Fins al 28 d’abril de 2009 es podrà presentar documentació o aportar dades que manquin.
– Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: no més tard del dia 29 d’abril de 2009.
– Presentació de la documentació al centre on es farà la prova: del 15 al 22 d’abril de 2009.


Inscripció i pagament de les taxes

La sol·licitud d’inscripció a les proves s’ha de fer per via telemàtica.

El pagament de les taxes es pot fer:
– de manera telemàtica amb targeta bancària o
– presencialment a una oficina de “la Caixa” o per ServiCaixa mitjançant la carta de pagament que la persona interessada haurà imprès en fer la inscripció telemàtica.


Documentació

Del 15 al 22 d’abril de 2009, els aspirants han de presentar al centre on faran la prova:

 • Per a la prova d’accés al grau mitjà
  – Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
  – Fotocòpia del resguard d’inscripció a la prova d’accés.
  – Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, a efectes de la seva valoració, o renúncia explícita a presentar-lo.A més a més, segons les condicions de la persona aspirant:
  – Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.
  – Document d’exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d’Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General d’Innovació.
  – Document d’exempció de l’àmbit científicotecnològic atorgada per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
  – Document d’exempció de l’àmbit científicotecnològic atorgada per un centre on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments d’esports dependents del Departament d’Educació.
  – Sol·licitud d’exempció de l’àmbit científicotecnològic per algun dels supòsits de l’apartat 12.3.2.1 de la Resolució EDU/466/2009, de 18 de febrer si no s’ha sol·licitat prèviament.
 • Per a la prova d’accés al grau superior
  – Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
  – Fotocòpia del resguard d’inscripció a la prova d’accés.
  – Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, a efectes de la seva valoració, o renúncia explícita a presentar-lo.A més a més, segons les condicions de la persona aspirant:
  – Document justificatiu de bonificació o exempció de la taxa.
  – Document d’exempció de la matèria de llengua catalana reconeguda pel Servei d’Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General d’Innovació.
  – Document d’exempció de la part específica atorgada per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
  – Document d’exempció de la part específica o de la part comuna atorgada per un centre on es cursa cicles formatius de formació professional o ensenyaments d’esports dependents del Departament d’Educació.
  – Sol·licitud d’exempció de la part específica o de la part comuna per algun dels supòsits de l’apartat 13.3.1 de la Resolució EDU/466/2009, de 18 de febrer si no s’ha sol·licitat prèviament.
 • Informació beques alumnat que iniciarà estudis universitaris

  Us posem el següent missatge enviat per l’agència de gestió i ajuts universitaris i de recerca, esperem que sigui del vostre interès.

  Benvolguts/des,

  Us informem de la publicació de la Convocatòria de beques per als alumnes que inicien, per
  primera vegada, estudis universitaris al curs 2008/09 (BOE núm. 116, de 13 de maig de
  2008).Aquestes beques són convocades pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport
  (MEPSYD) i, d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre el Ministeri d’Educació,
  Política Social i Esport i la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajuts a
  l’estudi, gestionades per l’AGAUR:Per tal d’informar als vostres alumnes sobre els terminis i forma de presentació de la sol·licitud,
  us fem arribar els següents documents:- Imprès de sol·licitud
  – Instruccions per emplenar l’imprès de sol·licitud
  – Full informatiu per penjar, si escau, als taulers d’anuncis
  – Diagrama del circuit de PRECO 08

  Tenint en compte que la matriculació a les universitats catalanes comença a partir de la 2a
  quinzena de juliol i que en aquest moment les persones sol·licitants d’aquestes beques ja
  haurien de saber si tenen dret o no a una beca (l’AGAUR n’informa, a través de preinscripció,
  a les universitats el dia 9 de juliol del resultat de la beca), us demanaríem que recollíssiu
  aquestes sol·licituds i ens les féssiu arribar al més aviat possible (recomanaríem que les
  enviéssiu a l’AGAUR a finals de maig).

  Pel que fa a l’imprès de sol·licitud, hauríeu d’informar als vostres estudiants que utilitzin el que
  us adjuntem (i que es pot trobar al nostre web: www.gencat.cat/agaur). Si utilitzen l’imprès
  que el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport té al seu web, la gestió de la seva
  sol·licitud pot veure’s endarrerida, ja que hauríem de recuperar les dades de l’aplicatiu del
  Ministeri.

  Resum instruccions per demanar ajuts

  Inici del bloc: guia de l’estudiant de Formació Professional

  Benvoguts alumn@s,

  Aquest bloc neix amb la intenció de donar informació actualitzada i d’interès a l’alumnat que estudia Formació Professional a l’Esteve Terradas. Esperem que sigui una eina útil.

  Per tal de rebre les notícies sense haver de visitar el bloc us podeu sindicar en els vostres comptes de correu o navegadors d’Internet mitjançant les RSS.

  A través dels vostres tutors i tutores, els impresos de suggeriments que trobareu a la web o consergeria, també en aquest bloc, o bé mitjançant una visita a coordinació d’estudis, esperem rebre els postres suggeriments, queixes i fins i tot les millores que penseu es poden realitzar a l’Institut.

  Moltes gràcies,

  Coordinació d’Estudis d’FP