Ús didàctic del material multimèdia

El material multimèdia a l’aula i a la vida són nous recursos d’aprenentatge i comunicació que obren una nova temporalitat. Les noves tecnologies són indispensables que entrin a l’aula i alhora que serveixin als alumnes com a material didàctic per alimentar la seva curiositat i aprenentatge.

Per a l’assignatura de Fonaments de les arts, aquest material és necessari per poder visualitzar totes les formes d’art i de cultura de les èpoques treballades. És a dir, poder aprendre a través d’imatges, audiovisuals i textos que s’han generat entorn de les produccions artístiques de cada moment i fins hi tot poder treballar amb  fonts primàries i secundàries existents.

En aquest espai podrem moure’ns i viatjar en el temps i en les èpoques. Als museus on es troben les pintures, relleus, escultures de la cronologia treballada, escoltar una audició de la música barroca o llegir un autosacramental de Lope de Vega.

Gràcies aquestes eines podrem treballar diferents competències i consolidar els objectius de l’assignatura permtent a la possibilitat de crear un treball més cooperatiu a partir dels fòrums-debats entre altres propostes i així potenciar un aprenentatge més significatiu.