Activitats

El curs 2009/10 el departament de Física i Química ha programat unes sortides i activitats complementàries d’aula per a cada nivell d’aprenentatge, les detallem a continuació:

2n d’ESO:

El canvi climàtic:

Activitat d’aula adreçada a educació mediambiental. Es tracta d’una activitat de suport al projecte mediambiental del centre que ofereix l’Ajuntament de Castelldefels i impartida per la fundació Sigea, la fa cada grup de 2n d’ESO, al febrer .

L’activitat dura 2 hores, una d’audiovisual i debat i l’altra d’elaboració de dossier.

Ecoauditoria de residus:

Activitat de complement pedagògic i del projecte mediambiental de centre. Impartida per la fundació Sigea amb suport de l’Ajuntament de Castelldefels. Es fa en dues sessions, la primera informativa, i la segona en passar un mes, de recollida i anàlisi de dades del centre.

3r. d’ESO:

Sortida a Cosmocaixa

Visita general, sessió al planetari. Realització de dos grups-taller, un de “reaccions químiques” i un altre de “viu l’electricitat”

Es fa el primer trimestre, octubre, tot el matí.

Energia fotovoltaica:

Activitat d’aula amb suport de l’Ajuntament de Castelldefels, impartida per Imtiam Rouan, especialitzats en tractament d’energies renovables.

Es fa en dues hores, una audovisual, amb debat i l’altre de treball de camp i elaboració de dossier. Es fa una activitat per grup.

4t. d’ESO: (itinerari científic)

Energia solar:

Amb el suport de l’Ajuntament, Intiam Rouan, empresa especialitzada en energies renovables, fa un taller de 2 hores a l’aula i al pati de l’IES. Amb plaques solars es demostra que, un dia ennuvolat, és possible escalfar aigua en un temps relativament curt. Els alumnes fan càlculs calorimètrics amb les dades obtingudes, diferents segons l’orientació de la placa.

Física recreativa:

Activitat d’aula impartida per expert del departament d’educació de l’Ajuntament de Castelldefels, en la que demostra els principis bàsics de la Física amb jocs i experiències senzilles que corresponen al temari de 4t: principi d’Arquímedes, fregament, parell de forces, etc…

Ecoauditoria de l’energia:

Aquesta activitat te com a finalitat calcular el consum energètic de l’institut, proposar solucions i alternatives per a reduir el consum i la contaminació mediambiental i fomentar l’us d’energies renovables. Els alumnes han fet els càlculs necessaris per comparar la dispesa energètica actual amb la dels darrers anys, han analitzat els resultats obtinguts i s’han fet reflexions sobre la necessitat d’estalvi energètic, tant de la il·luminació com de calefacció i ACS.

1r. de Batxillerat:

Planta de cicle combinat (Fecsa-Endesa)

Es tracta d’una visita guiada útil  per les matèries de Física com de Tecnologia.

Visita a la planta desalinitzzadora del Prat de Llobregat:

Decepcionant per no estar en funcionament, visita molt teòrica.

2n. de Batxillerat:

Pràctiques de Química a la UB

Com cada curs els alumnes que cursen Química fan una sessió de 4 hores de pràctiques

a la U.B. on coneixen tècniques experimentals i es sorprenen amb

resultats espectaculars. Els/les alumnes són els protagonistes.

Deixa un comentari