Tria de textos de R. Descartes (1598-1650)

- Tria de textos de René Descartes (1598-1650). Cal llegir-los i treballar-los tots. Anoteu els vostres dubtes i preguntes concretes. En treballarem alguns a classe. Ara bé, la feina de llegir-los és vostra!

Treballeu els textos 1, 2 i 3 pel dimarts que ve. Els textos 4 i 5 cal dur-los llegits i treballats per la classe del dijous.

DESCÀRREGA: DESCARTES TEXTOS MM