Apunts sobre l’Utilitarisme (Bentham i John Stuart Mill).

- En els següents apunts extrets del llibre “L’Utilitarisme” de Ramon Alcoberro, editat per la UOC el 2007 en la col·lecció “Vull saber”, hi trobareu informació valuosa sobre aquest moviment filosòfic i eticopolític del s. XIX. Descarregueu-vos el següent document pdf clicant a l’enllaç següent.

+ DESCÀRREGA: UTILITARISME resum 2014

John Locke: “Dos tractats sobre el govern civil” (1689) (fragments del “Segon Tractat”)

- Aquí teniu la selecció completa de fragments del “Segon Tractat sobre el Govern Civil” (1689). Respecte la filosofia pràctica de Locke aquests són els textos que poden sortir a selectivitat.

- Desitjable seria que us llegíssiu tots els textos. Obligatori serà que us llegiu els que indicarem a classe.

LOCKE – Dos tractats sobre el govern civil.fragments.2n Tractat

 

Selecció de textos d’epistemologia de John Locke (1632-1704)

- A continuació teniu una selecció de textos escrits per John Locke (1632-1704). Són fragments seleccionats de l’”Assaig sobre l’enteniment humà (An essay concerning human understanding)” (1690). Estan numerats. Caldria que us els anéssiu llegint i treballant. Anirem comentant i discutint els fragments que s’aniran indicant a classe.

LOCKE_ Assaig_fragments_1690

 

 

 

Benvinguda

Benvinguts al bloc de Filosofia per a l’alumnat de l’Institut de Guissona. Aquí us podreu descarregar documents complementaris del que anirem estudiant i treballant durant el curs. Manteniu-vos atents a les novetats i a les indicacions que doni a classe.

Raimon Pàez Blanch

“Què és la filosofia?” – text de K. Jaspers

- Imprimiu-vos i llegiu un parell de vegades aquest text.

DESCÀRREGA: JASPERS_què és filosofia

Després feu les activitats següents en un foli que m’entregareu a la propera classe:

(1) Un resum de les idees bàsiques -màxim 8 línies-.

(2) Un comentari i reflexió pròpia i argumentada sobre les dues idees que considereu més rellevants i interessants (sigui perquè hi esteu d’acord o perquè hi esteu en contra).

(3) Interpreteu què enteneu que vol dir l’últim paràgraf del text: “(La filosofia) No pot combatre ni fer-se evident, només comunicar-se. No ofereix cap resistència on és rebutjada, ni preval on és escoltada. Viu en l’avinença comuna que, en el fons de la humanitat, pot unir tots amb tots.”

(4) Busqueu les paraules que no enteneu al diccionari i copieu-les també en el foli.

 

PAU 2014 – Textos Història de la Filosofia

Materials dels quals se seleccionaran els textos de les PAU:

  1. PLATÓ: La República, Llibre II 368c-376c; Llibre IV 427c-445e; Llibre VII: 514a- 520a, 532b-535a
  2. DESCARTES: Parts I, II, V i VI de les Meditacions Metafísiques
  3. LOCKE: Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12).
  4. LOCKE:  Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).
  5. MILL: Secció IV de Sobre la Llibertat
  6. MILL: Seccions II i IV de Utilitarisme
  7. NIETZSCHE: 1ª dissertació de La Genealogia de la Moral
  8. NIETZSCHE: Sobre veritat i mentida en sentit extramoral

Òbviament, la selecció només implica que els textos que sortiran a la prova de les PAU de 2014 seran dels capítols que es mencionen. Per tant, no implica que els alumnes hagin d’estudiar només aquests textos. Com mostra l’estructura de la prova, es manté el supòsit que l’alumne haurà de demostrar el coneixement general del pensament dels autors seleccionats. Així mateix, la prova exigeix demostrar una certa maduresa en la comprensió de conceptes filosòfics que requereix que l’alumne hagi estat exposat als aspectes més bàsics, si més no, d’una part important dels autors principals de la tradició filosòfica occidental.

Extret de: http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.7f9c2004924f29cf642d3010b0c0e1a0/?vgnextoid=63d86b65cf9fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=63d86b65cf9fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

- Trobareu  més informació a les pàgines web següents (models d’examen, exàmens corregits, etc…):

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.9c033104d30802a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=959656849ae8b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD (Aquí hi ha els models d’examen usats de totes les matèries avaluades a les PAU durant els anys anteriors)

http://www.xtec.cat/~fvilasec/selectivitat.htm (Aquí hi trobareu models de resposta a les preguntes dels exàmens d’Història de la Filosofia de les PAU)