Sobre la consciència i algunes de les seves modalitats (Scharfetter)

– Vet aquí un text d’una dificultat no menyspreable, però especialment interessant. Us l’heu de mirar a casa, tot i que l’acabarem de treballar a classe (i no tot, sinó únicament algunes parts). Podeu, això sí, començar a fer les activitats del final, algunes de les quals no exigeixen una comprensió completa del text.

Atrevir-se a llegir o no atrevir-s’hi. Aquesta és la qüestió !

CONSCIÈNCIA_text_Scharfetter 1976

Feina per les vacances de Nadal (Renaixement i Revolució Científica)

1) Confeccionar una fitxa amb les dades bàsiques del període històric i cultural del Renaixement: segles, fets històrics fonamentals, característiques del moment cultural (referències filosòfiques, científiquesm, religioses i artístiques elementals). Respondre a la pregunta “Què significa el Renaixement?”. Aproximadament una plana.

2) La filosofia política al Renaixement: esquema de les pàgines 130-134 del llibre de text (Maquiavel, More i Montaigne).

3) La revolució científica (s.XVI-XVII): esquema de les pàgines 140-149 (de Copèrnic a Newton). Cal aprendre’s l’essencial, no pas TOT el que diu el llibre.

A la classe de divendres 8 de Gener comentem els dubtes que tingueu abans de la prova de dimarts 12 de Gener.

Bones vacances, també ! I bona entrada d’any 2016.

PAU 2016 – Textos Història de la Filosofia

808Materials dels quals se seleccionaran els textos de les PAU:

  1. PLATÓ: La República, Llibre II 368c-376c; Llibre IV 427c-445e; Llibre VII: 514a- 520a, 532b-535a
  2. DESCARTES: Parts I, II, V i VI de les Meditacions Metafísiques
  3. LOCKE: Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12).
  4. LOCKE:  Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).
  5. MILL: Secció IV de Sobre la Llibertat
  6. MILL: Seccions II i IV de Utilitarisme
  7. NIETZSCHE: 1ª dissertació de La Genealogia de la Moral
  8. NIETZSCHE: Sobre veritat i mentida en sentit extramoral

Òbviament, la selecció només implica que els textos que sortiran a la prova de les PAU de 2016 seran dels capítols que es mencionen. Per tant, no implica que els alumnes hagin d’estudiar només aquests textos. Com mostra l’estructura de la prova, es manté el supòsit que l’alumne haurà de demostrar el coneixement general del pensament dels autors seleccionats. Així mateix, la prova exigeix demostrar una certa maduresa en la comprensió de conceptes filosòfics que requereix que l’alumne hagi estat exposat als aspectes més bàsics, si més no, d’una part important dels autors principals de la tradició filosòfica occidental.

– Trobareu  més informació a les pàgines web següents (models d’examen, exàmens corregits, etc…):

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.9c033104d30802a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=959656849ae8b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD (Aquí hi ha els models d’examen usats de totes les matèries avaluades a les PAU durant els anys anteriors)

http://www.xtec.cat/~fvilasec/selectivitat.htm (Aquí hi trobareu models de resposta a les preguntes dels exàmens d’Història de la Filosofia de les PAU)

 

 

Material sobre Plató: textos de la “República” (VII) i un aclariment sobre la Dialèctica platònica.

– Benaurades entitats, aquí teniu una lectura per anar treballant Plató. Recordeu que els textos que poden sortir de PLATÓ a les Proves de Selectivitat són els següents fragments de La República : Llibre II 368c-376c; Llibre IV 427c-445e; Llibre VII: 514a- 520a, 532b-535a. A continuació us adjunto un enllaç amb (només) els textos que surten a selectivitat del VII. Imprimiu-vos i llegiu-vos-ho.

1) República, VII, (514a-541b): un fragment de 20 pàgines de <<la República>> de Plató, on entre d’altres coses hi trobareu l’al·legoria o mite de la caverna: República VII, 514a-541a

– A més a més i per complementar el que expliquem a classe:

2) Un escrit complementari sobre la “Dialèctica” en Plató: LA DIALÈCTICA

 

“Filosofia i cinema” – activitat complementària (U1, 3.3., p.31)

UNITAT 1: “Filosofia: Sentit i Història”
Activitat complementària respecte el punt 3.3. (“Filosofia i Art”) de la pàgina 31:

– Visualitza els enllaços següents d’uns fragments de la pel·lícula “El cel sobre Berlin” (Der Himmel über Berlin / Wings Of Desire) – Wim Wenders 1987. Fes les activitats que corresponen a cada fragment.

FRAGMENT 1  (3’07”)
Imatge de previsualització de YouTube
1) Què et suggereixen les imatges del primer fragment? No cal que hi reflexionis, sigues directe.
2) Qui creus que són els dos personatges que surten durant el darrer minut i mig?
3) Per què no parlen entre ells?

FRAGMENT 2  (9’36”)
Imatge de previsualització de YouTube
4) Qui són els dos personatges que surten parlant en un cotxe?
Si no te’n surts, pots consultar a l’internet, però sempre serà més interessant que arribis per tu mateix a una conclusió, ni que sigui errònia!
5) Quin desig mostra un dels dos personatges a l’altre?
6) Quan estan a la biblioteca els dos misteriosos personatges (i d’altres com ells) poden escoltar tot el que pensa la gent. Per què creus que se’ls escolten? Té algun sentit que els escoltin si la gent de la biblioteca senten que estan sols amb el seus propis pensaments?
7) Quines preguntes filosòfiques suggereixen les imatges que heu vist i el diàleg entre els dos personatges que parlen al cotxe? Anota’n com a mínim dues.
8) Se t’acut una altra pel·lícula que ens inviti a filosofar, reflexionar i fer-nos preguntes?