PAU 2016 – Textos Història de la Filosofia

808Materials dels quals se seleccionaran els textos de les PAU:

  1. PLATÓ: La República, Llibre II 368c-376c; Llibre IV 427c-445e; Llibre VII: 514a- 520a, 532b-535a
  2. DESCARTES: Parts I, II, V i VI de les Meditacions Metafísiques
  3. LOCKE: Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12).
  4. LOCKE:  Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).
  5. MILL: Secció IV de Sobre la Llibertat
  6. MILL: Seccions II i IV de Utilitarisme
  7. NIETZSCHE: 1ª dissertació de La Genealogia de la Moral
  8. NIETZSCHE: Sobre veritat i mentida en sentit extramoral

Òbviament, la selecció només implica que els textos que sortiran a la prova de les PAU de 2016 seran dels capítols que es mencionen. Per tant, no implica que els alumnes hagin d’estudiar només aquests textos. Com mostra l’estructura de la prova, es manté el supòsit que l’alumne haurà de demostrar el coneixement general del pensament dels autors seleccionats. Així mateix, la prova exigeix demostrar una certa maduresa en la comprensió de conceptes filosòfics que requereix que l’alumne hagi estat exposat als aspectes més bàsics, si més no, d’una part important dels autors principals de la tradició filosòfica occidental.

– Trobareu  més informació a les pàgines web següents (models d’examen, exàmens corregits, etc…):

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.9c033104d30802a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=959656849ae8b310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD (Aquí hi ha els models d’examen usats de totes les matèries avaluades a les PAU durant els anys anteriors)

http://www.xtec.cat/~fvilasec/selectivitat.htm (Aquí hi trobareu models de resposta a les preguntes dels exàmens d’Història de la Filosofia de les PAU)

 

 

Material sobre Plató: textos de la “República” (VII) i un aclariment sobre la Dialèctica platònica.

– Benaurades entitats, aquí teniu una lectura per anar treballant Plató. Recordeu que els textos que poden sortir de PLATÓ a les Proves de Selectivitat són els següents fragments de La República : Llibre II 368c-376c; Llibre IV 427c-445e; Llibre VII: 514a- 520a, 532b-535a. A continuació us adjunto un enllaç amb (només) els textos que surten a selectivitat del VII. Imprimiu-vos i llegiu-vos-ho.

1) República, VII, (514a-541b): un fragment de 20 pàgines de <<la República>> de Plató, on entre d’altres coses hi trobareu l’al·legoria o mite de la caverna: República VII, 514a-541a

– A més a més i per complementar el que expliquem a classe:

2) Un escrit complementari sobre la “Dialèctica” en Plató: LA DIALÈCTICA

 

“Filosofia i cinema” – activitat complementària (U1, 3.3., p.31)

UNITAT 1: “Filosofia: Sentit i Història”
Activitat complementària respecte el punt 3.3. (“Filosofia i Art”) de la pàgina 31:

– Visualitza els enllaços següents d’uns fragments de la pel·lícula “El cel sobre Berlin” (Der Himmel über Berlin / Wings Of Desire) – Wim Wenders 1987. Fes les activitats que corresponen a cada fragment.

FRAGMENT 1  (3’07”)
Imatge de previsualització de YouTube
1) Què et suggereixen les imatges del primer fragment? No cal que hi reflexionis, sigues directe.
2) Qui creus que són els dos personatges que surten durant el darrer minut i mig?
3) Per què no parlen entre ells?

FRAGMENT 2  (9’36”)
Imatge de previsualització de YouTube
4) Qui són els dos personatges que surten parlant en un cotxe?
Si no te’n surts, pots consultar a l’internet, però sempre serà més interessant que arribis per tu mateix a una conclusió, ni que sigui errònia!
5) Quin desig mostra un dels dos personatges a l’altre?
6) Quan estan a la biblioteca els dos misteriosos personatges (i d’altres com ells) poden escoltar tot el que pensa la gent. Per què creus que se’ls escolten? Té algun sentit que els escoltin si la gent de la biblioteca senten que estan sols amb el seus propis pensaments?
7) Quines preguntes filosòfiques suggereixen les imatges que heu vist i el diàleg entre els dos personatges que parlen al cotxe? Anota’n com a mínim dues.
8) Se t’acut una altra pel·lícula que ens inviti a filosofar, reflexionar i fer-nos preguntes?

 

 

 

 

Oliver Sacks – activitats sobre el text “L’home que va confondre la seva dona amb un barret” (1985)

Oliver Sacks (1933-2015), recentment traspassat, fou un inquiet neuròleg anglès que obrí el camp de la neuropsicologia i l’estudi de la correlació entre l’aspecte nerviós i neuronal del cos humà i les formes psíquiques d’experimentar aquestes alteracions. Investigador insaciable i divulgador de les investigacions realitzades en un llenguatge assequible, ens permet atansar-nos a les investigacions neurològiques sense obviar l’aspecte psíquic de tota alteració corporal.

Llegiu-vos la següent narració: “L’home que va confondre la seva dona amb un barret” (1985) i feu les següent activitats:

1) Resum (màxim de 200 paraules).
2) Escull els tres conceptes més importants exposats en el text i defineix-los.
3) Fes una reflexió pròpia i argumentada sobre el que explica Oliver Sacks en aquest text.

Qüestionari inicial FILOSOFIA

Preconceptes – Qüestionari inicial

1) Què creus que és la filosofia? Intenta donar-ne una definició.

2) És la filosofia una ciència? Una forma d’art? Una manera de viure? Una religió? Aclareix perquè ho consideres així.

3) Hi ha moltes filosofies o només una? Justifica la resposta.

4) Comenta dos fenòmens culturals i humans que existeixin des de fa més de 2500 anys, com és el cas de la filosofia.

5) Anomena les tres coses que consideres més importants en la vida?

6) Creus que la filosofia té algun paper en el món d’avui? Quin/s? Si creus que no en té cap, digues per què.

7) Creus que la filosofia et pot ajudar en algun aspecte del teu desenvolupament? Justifica la teva resposta.

8) Què pot tenir a veure la filosofia amb la nostra condició de ciutadans lliures?

“Què és la filosofia?” – text de K. Jaspers

– Imprimiu-vos i llegiu un parell de vegades aquest text.

DESCÀRREGA: JASPERS_què és filosofia

Després feu les activitats següents en un foli que comentarem durant la propera classe:

(1) Un resum de les idees bàsiques -màxim 8 línies-.

(2) Un comentari i reflexió pròpia i argumentada sobre les dues idees que considereu més rellevants i interessants (sigui perquè hi esteu d’acord o perquè hi esteu en contra).

(3) Com enteneu el darrer paràgraf del text? “(La filosofia) No pot combatre ni fer-se evident, només comunicar-se. No ofereix cap resistència on és rebutjada, ni preval on és escoltada. Viu en l’avinença comuna que, en el fons de la humanitat, pot unir tots amb tots.”

(4) Busqueu les paraules que no enteneu al diccionari i copieu-les també en el foli.

 

Benvinguda

Sigueu benvinguts al bloc de Filosofia per a l’alumnat de l’Institut de Guissona. Aquí us podreu descarregar documents complementaris del que anirem estudiant i treballant durant el curs. Estigueu atents a les novetats i a les indicacions que doni a classe.

Bon curs 2015/2016 !

Raimon Pàez Blanch