EDUCACIÓ INFANTIL

A la classe de P3 som un total de ……..  alumnes .

La nostra senyoreta es diu Maria Josep i som la classe dels ……………..

 

 

 

A la classe de P4 som ………nens i nenes.

La nostra senyoreta és la Marina i som la classe dels ………

 

 

A la classe de P5 som ………… alumnes. 

Les nostra senyoretes és l’Elisenda. Som la classe dels ………………………..